Skrevet av: Frank Einar Hansen.

Umiddelbart etter høstens kommunevalg så jeg for meg en løsning på spørsmålet om hva som skulle gjøres med det ekstra trafikkfarlige området i nedstigningen på Aunfjellet.

Bakgrunnen for min optimisme var at selv om Arbeiderpartiet kun hadde Aunfjellet som sak i forrige kommunevalgperiode, og ikke i nåværende, så ble jeg optimist. For samarbeidspartner Senterpartiet hadde en linje i sitt nåværende program om saken. Og de ville sikkert kjøre fram saken.

Men siden Senterpartiet nevnte saken med cirka en linje, så lurer jeg på om det egentlig var for kun å fylle ut siden i valgprogrammet. For jeg har ikke registrert noen partiaktivitet i saken.

Nå er posisjonen utvidet med SV, Rødt og MDG. Det gjorde at jeg i høst stilte spørsmålet hva partiene ville gjøre med Aunfjellsaken. Per i dag har jeg ikke mottatt svar.

Og for meg betyr det kun en ting – inntil det motsatte er bevist. Ingenting er gjort i sakens anledning.

Personlig har jeg et ønske som sier tunnel eller overbygg. Hva som er best og rimeligst vet jeg ikke.

Men en ting vet jeg: Sikkerheten er langt fra god på det kritiske området.

5. september i fjor dro jeg til byen. Umiddelbart etter at jeg hadde passert bratthenget kom det ned en stein på flere hundre kilo og la seg i veibanen. Hadde jeg kommet til stedet noen få minutter tidligere, har jeg neppe sittet her og skrevet dette innlegget.

Når jeg stiller spørsmålet ovenfor, så håper jeg at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Rødt og MDG har såpass ryggrad at de kan – via Harstad Tidende – fortelle hvor saken står, som samarbeidsprosjekt, og når tid vi kan vente at vi kan ha «åpningsfest» for å markere ny sikkerhet i tunnel eller overbygg.

Det samme spørsmålet kan også rettes til Høyre, INP og KrF, og svar imøtesees i avisen.

Så er det nok noen som spør: Hvorfor skal det brukes mange millioner på sikring i en bygd med noen få innbyggere? De som stiller et slikt spørsmål, er nok ikke helt oppdatert på hva de prater om.

Jeg gjentar en påstand, som jeg har kommet med tidligere, og som ikke er imøtegått (og til orientering så siterer jeg meg selv)

«Det er mulig at veimyndighetene og Harstad kommune … og partiene som styrer kommunen, tror at over Aunfjellet er det bare noen få personer som kjører – daglig. Det er rett og slett feil.

Det finnes flere «turistmagneter» som fører folk og bilister til Elgsnes. Turer opp til Elgen, Indre Elgsnes, en fantastisk badestrand på Elgsnes, gudstjenester i Hans Egedes minne, turer i en nydelig natur, samt all trafikk til og fra Aune. Lager en statistikk over trafikken, så vil det nok overraske myndighetene hvor stor den er».

For en tid siden ble det laget en lokal statistikk over trafikk til Elgsnes. Det gjorde at enkelte myndighetspersoner måtte endre sin oppfatning.

Igjen; jeg oppfordrer både posisjons- og opposisjonspartiene til å svare gjennom Harstad Tidende. Det kan øke seriøsiteten i valgprogrammene hos de som har nevnt saken. Til de som ikke har nevnt Aunfjellet i sine valgprogram, så har dere en flott anledning å vise at også vi som bor på Harstads beste vestkant må få trafikal sikkerhet – daglig. Det vil helt sikkert føre til langt færre meldinger som denne:

«Aunfjellet stenges fra kl 1700 pga fare for ras. Ny vurdering vil bli foretatt i morgen, onsdag, 31.1., kl 0900. Det vil ikke gå båttransport ti skole og jobb. Nødetatene ivaretar liv og helse. Harstad kommune».

I noen dager har det vært et «møkkavær» også her på vestkanten. Da meldingen kom om at «nødetatene ivaretar liv og helse», så var det sikkert ment at eventuelle pasienter som ble akutt syke, kunne hentes med helikopter. Men å lande i slikt vær lar seg neppe gjøre. Og følgelig liten sikkerhet for liv og helse.

Med andre ord: Rasfaren har blitt betydelig redusert, og trafikk tur/retur kunne ha gått gjennom en tunnel eller et overbygg. Snakk om fremskritt! Så sier kanskje politikerne at dette er en fylkeskommunal sak:

Da betyr det igjen at dere i lokalpolitikken må påvirke å få fortgang i saken, og sørge for at den behandles i rette fora.