Skrevet av Roy Midtbø Nilsen, Borkenes

Administrasjonen i Kvæfjord kommune og formannskapet har gitt grønt lys for Pelagias planer om etablering av 17 metalltanker for lagring av fiskefor på en industritomt tett inntil boligfelt på Borkenes.

Tankene vil være 10-18 meter høye og er tenkt plassert på et begrenset område opp mot bomiljøet. To av tankene er tenkt plassert tett inntil et krykkjeberg som er hekkeplass for hundrevis av vernede, rødlista fugler. Lastebåter vil gå i skytteltrafikk døgnet rundt hele året for lossing og lasting av fiskforet.

Folket på Borkenes og i bygda er uroa og forbanna for det som er i ferd med å skje. De frykter stank og lukt fra tankene, støy fra lastebåtene, forringelse av utsikt, natur-og miljøforurensning, reduksjon av bolyst og trivsel med tenkelige psykososiale konsekvenser, estetisk forsuring av området, og ikke minst verdiforringelse av tomter og hus. På lengre sikt er frykten at ingen vil bo i dette området.

Kvæfjords politikere må nå komme på banen og fortelle bygdas befolkning hvor de står og hva som egentlig har skjedd i den politiske prosessen i denne saken?. Etter det famøse vedtaket i Formannskapet, har det vært øredøvende stillhet fra politikerne. Hvorfor? Betyr det at politikerne ikke har forstått omfanget av de alvorlige, negative konsekvensene dersom prosjektet realiseres? Betyr det at de ikke har motforestillinger? Eller betyr det at saken faktisk ikke har vært oppe til diskusjon i lokalpartiene? I såfall har ikke den demokratiske prosessen fungert her, noe som er veldig betenkelig i en så viktig sak.

Det aller mest grunnleggende spørsmålet å få svar på, er hva administrasjonen og formannskapet faktisk sa JA til!? Sa de ja til et prosjekt som ikke genererer arbeidsplasser eller andre fordeler/lovnader til kommunen? Sa de ja uten motforestillinger og krav om konsekvensanalyser i forhold til miljø, lukt, støy, ødeleggelse av utsikt, innbyggernes bolyst, forringelse av verdi på hus og tomter, forstyrrelse av rødlista krykkjer i hekkeperioden, andre mulige langsiktige konsekvenser for området rundt tankene?

Det fortoner seg som en gåte for folk i bygda hvordan denne transaksjonen kunne foregå uten motforestillinger og politisk debatt, og uten at innbyggerne ble tilstrekkelig informert om hva som var i ferd med å skje?

Det er mange ubesvarte spørsmål i denne saken, både omkring hvorvidt formelle spilleregler er fulgt, om informasjonsplikten er ivaretatt, om det har skjedd trenering eller hemmelighold i saksbehandlingen, om grundige politiske diskusjoner er foretatt, om konsekvensutredninger er vurdert, om arealplanen som er lagt til grunn er for gammel?   Faktorer i saksbehandlingen som forventes gjennomført/vurdert i en så viktig sak.

Det er kjent at kommunen på et tidligere tidspunkt har fått tilbud om kjøp av den aktuelle industritomta, som har ligget ubenyttet i over 30 år, men at de ikke har hatt noe konkrete tanker om bruk. Det må i beste fall kalles visjonsløst.

Plutselig kom private aktører på banen, og kommunen ble "tatt på senga" og sitter igjen med "Svarteper", fordi de har "sovet i timen". Det er beklagelig.

Det er ingen tvil om at formannskapet har gjort en generaltabbe i denne etableringssaken, så spørsmålet blir om det likevel er mulig å få stanset realiseringen? I så fall må det politiske miljøet i bygda snu og være ærlige på at de har tatt feil i denne saken. Det ville utvilsomt vært til stor glede og lettelse for folk på Borkenes.

Vi trenger alle gode krefter i kampen mot monstertankene. Og spesielt politikerne. De miljømessige skadevirkningene vil trolig være uopprettelige i generasjoner framover hvis dette prosjektet realiseres.

Det forventes derfor at politikerne nå på en seriøs måte tar innbyggerne/velgernes interesser på alvor. Det kan de vise nå inn mot kommunevalget i september.