Av: Bendiks H. Arnesen, Arbeiderpartiet, og Torbjørn Larsen, avtroppende ordfører for Arbeiderpartiet

Dette er et spørsmål vi har fått flere ganger i dagene etter kommunevalget. Mange lever i den troen at det var Arbeiderpartiet som trakk seg fra dette gode samarbeidet, men slik er det altså ikke. Derfor vil vi komme med en orientering om saken.

La oss først medgi at valget ikke ble så bra for Arbeiderpartiet i år, men på grunn av SV sin fremgang hadde de tre rødgrønne partiene et solid flertall med til sammen 15 av 23 representanter.

Med dette som bakgrunn hadde representanter for Ap, Sp. og SV et møte allerede dagen etter valget med sikte på å få på plass et nytt samarbeid for kommende valgperiode. Stemningen på dette møtet var meget bra og det ble enighet om å snarest få på plass en politisk plattform som de tre partiene kunne stille seg bak. Neste dag skulle en representant for hvert parti møtes for å jobbe med en plattform ut fra de tre partiene sine programmer og de signaler som fremkom i møtet. Det var full enighet om at Senterpartiet som største gruppe skulle ha ordføreren i et slikt samarbeid og at Arbeiderpartiet skulle ha varaordføreren. SV skulle ha verv i utvalgene etter nærmere avtale.

Nytt møte med representanter fra de tre partienes utvalg fant sted neste kveld. Dette utvalget besto av Birger Holand (Sp), Bendiks H. Arnesen (AP) og Frode Wik (SV). Her ble det enighet om en god politisk plattform som alle tre i utvalget gikk inn for og som de ville tilrå for sine tre partier. Det ble også presisert at det var vilje til justeringer dersom det var et ønske om dette fra partiene. Møtet var meget konstruktivt og ble avsluttet kl. 21.00. Det var enighet om at partiene skulle kontakte hverandre når de hadde behandlet forslaget.

Det som undrer oss er at allerede neste dag (få timer etter møtet mellom de tre i utvalget) fikk vi beskjed om at Senterpartiet allerede hadde bestemt seg for å inngå et politisk samarbeid med Fremskrittspartiet og Høyre uten å ha på plass en politisk plattform. Dette får oss til å tro at Senterpartiets forhandlinger med Arbeiderpartiet og SV nok bare var et spill for galleriet og at avgjørelsen var tatt før forhandlingene med oss fant sted. Hva grunnen er til dette, kan vi bare undres over.

I avisen iHarstad etter valget i september er det et intervju med Fremskrittspartiets Ola Danielsen som etter det vi forstår blir den kommende varaordføreren i Kvæfjord. Her sier han blant annet: «Kanskje er det sunt med litt mer konflikt og debatt omkring det som skjer. Om alle er for enige kan det gå litt tregt.»

Hva dette utsagnet betyr, kan vi bare lure på, men det vil vel vise seg når samarbeidet i den nye koalisjonen kommer i gang. Vi tror jo at godt samarbeid og god dialog både mellom politikerne og med administrasjonen, samt god økonomisk kontroll er viktige grunner til at det har skjedd mye positivt her i Kvæfjord.

Arbeiderpartiets samarbeid med Sp er langt i Kvæfjord, i 1994–95 var Sp veteran Kåre Bakken varaordfører for Bendiks H. Arnesen, i 1995–99 var Anne vik varaordfører for Asbjørn Olafson.

I Begge ordførerperioder til Lillian Hessen, som var direktevalgt var det rød/grønt flertall i Kvæfjord.

Ap hadde 6, Sp 3 i kommunestyret disse 8 årene.

Da sittende ordfører overtok i 2011, inngikk vi rødgrønt samarbeid der styrkeforhold i kommunestyret var Ap 8, Sp 3, og Torbjørn Larsen ble ordfører, Karin Eriksen blei varaordfører. I 2015 fortsatte samarbeidet med Torbjørn som ordfører og Karin som varaordfører Ap 9 i kommunestyret, Sp 4.

Så i 2019 fikk Ap 8, og Sp 7 i kommunestyret. Torbjørn fortsatte som ordfører og Sp fikk varaordfører Birger Holand. De siste 12 årene har vi hatt et ryddig, avklart og godt samarbeid, og vi registrerer at antatt påtroppende ordfører Birger Holand sier han har lært mye av sittende ordfører Torbjørn Larsen.

Ved dette valget fikk Sp 6 inn i kommunestyret, Ap fikk 5. Den måten Sp da byttet side på, og snudde sine tidligere samarbeidspartnere ryggen så snart de ble litt større, står ikke i stil med det samarbeidet vi ga dem da vi var størst, så dette er i alle fall ikke noe sittende ordfører vil ha på seg å ha har lært bort. Vi er spente på å se hvordan grasrota i Sp reagerer på denne kuvendinga, og hvordan dette slår ut i fremtidige valg og samarbeider. Vi vil følge godt med på hvordan det politiske regnskapet blir for den nye koalisjonen om fire år.

Vi vil takke for et godt samarbeid med Senterpartiet gjennom mange år og vi ønsker dem lykke til i den nye koalisjonen. Fra Arbeiderpartiet sin side kan vi love en konstruktiv opposisjon som den nye ordføreren kan stole på når det butter imot og når «de sunne konfliktene» oppstår.