Av: Edvin M Eriksen, gruppeleder Harstad SV

I budsjettavtalen med regjeringa for 2022 sørget SV for at det fra skolestart 2022 ble gratis halvdagsplass i SFO for alle førsteklassinger i Norge. SV har fortsatt med SFO-reformen og i budsjettavtalen for 2023 fikk SV gjennomslag for gratis halvdagsplass også for 2.-klassinger. Slik sikrer vi at alle barn kan være med på leken, og familier over hele landet sparer store summer. Vi står med andre ord midt i utrullingen av en viktig SFO-reform. Og dette er bare starten. Selvfølgelig skal SFO bli gratis for resten av barnetrinnene, helt til og med fjerdeklasse. Vi skal fortsette å bruke SVs nøkkelrolle på Stortinget til å kjempe fram gratis SFO trinn for trinn, år for år, gjennom stortingsperioden. Målet er at SFO-tilbudet i sin helhet blir helt gratis, også fulltidsplass.

I Stavanger og Oslo har SV vist vei, her har man allerede innført gratis kjernetid for noen trinn. Resultatet er tydelig. På flere av Oslo-skolene har SFO-deltakelsen økt med 30–40 prosent i årene etter. På noen skoler har deltakelsen gått i taket fra 60 prosent til 96 prosent deltakelse. Det viser at pris har mye å si for deltakelse, og at tiltaket virker. Det er rett og slett veldig treffsikkert å inkludere alle.