Det foreslås gjennomført ved at de to legges parallelt, og da i innlandet. De bør legges i så rett linje som mulig, slik at særlig toget kan holde en høy fart.

Togtraseen er tenkt lagt nordover til cirka Skibotn. Jeg har tenkt litt på jernbane videre også, men det lar jeg hvile akkurat nå. Med en fergefri E6 i innlandet unngås selvsagt også problemer med at fergerederiene ikke får tak i mannskaper sommerstid.

Fergene bør fortsatt kunne gå for eksempel mellom Skarberget og Bognes, men frekvensen vil kunne settes litt ned.

kan de som har makt og myndighet, og som kanskje også er uten frykt, ta dette til seg, gjerne av eget tiltak.