Av: Frank Einar Hansen.

Tenk om vi som bor på planeten kunne ha levd i fred og fordragelighet med hverandre.

Tenk om krig var noe vi fikk høre om som historie – noe som skjedde for mange år siden.

Tenk om det var politisk og religiøs frihet, og at alle mennesker levde i gjensidig respekt for hverandre.

Tenk om landegrensene ble respektert.

Tenk om vedkommende som brukte våpen kunne se at den som skulle skytes var et unikt menneske. Et menneske elsket av mange – som fortjente å få leve.

Tenk om verden var et sted hvor alle kunne spise seg mette.

Tenk om verden var stedet hvor vi alle elsket hverandre – for det vi er – nemlig mennesker.

Tenk om …

Men så leser vi i aviser, ser på TV og hører i radio om krig og elendighet.

Tusenvis av barn og voksne er drept i konflikten Israel/Hamas.

Hundretusener har gitt sine liv i krigen Russland/Ukraina.

Grusomhetene er så voldsom at vi som betrakter dem via media neppe evner å fatte de voldsomme lidelsene som både soldater og sivile opplever.

Den franske forfatteren Albert Camus har i en av sine bøker skrevet at «En krig er uten tvil idiotisk, men det forhindrer den ikke fra å vare».

Det skytes og det bombes. Stridsvogner skyter inne i tettbygd strøk. Det synes som om «spurver skal skytes med kanoner» Nå er også sykehuskorridorene blitt slagmark. Pasienter drepes.

Barn sitter gråtende i ruiner. De lurer på hvor mamma og pappa er. En eller annen plass i ruinene ligger det som var deres barndoms hjem. Kanskje ligger foreldrene også der. Hva gjør krigen med slike barn? Den skaper livsvarige skader.

I Gaza blir folket jaget fra syd til nord, alt etter hva statsministeren i Israel bestemmer seg for.

– I dag skal jeg angripe i nord. Dra sørover. I morgen må dere dra tilbake til nord for jeg skal jakte hamasitter i sørlige deler av Gaza.

Så må alt folk flykte, med det lille de får med seg, mens statsministeren i Israel fører en kamp mot Hamas, en kamp som hovedsakelig rammer uskyldige mennesker i Gaza. For i angrepene er det neppe bare hamasitter som dør.

Tror han virkelig at han klarer å fjerne Hamas fra jordens overflate? Hamasittene blander seg jo med sivilistene – sies det. Han må jo drepe hver eneste palestiner, hvis han skal fjerne Hamas.

Det vil han aldri greie, samtidig som han – med fortvilelse – tenker på alle de som vil ha Israel fjernet fra jordens overflate. Det er ganske mange av dem i det israelske naboskapet.

Så sitter sikkert restene av Hamas og tenker at deres overgrep mot Israel, ble hevnet. Da må hevnen hevnes. Øye for øye. Tann for tann. Krigen Israel/Hamas er blitt en gordisk knute. Krigshandlingene tar så mange liv at det ikke bare er en slagmark, men nesten et slakteri.

I Moskva sitter en livsfarlig Putin. En person som synes å leve i sin egen drømmeverden. Han snakker om demokrati og frihet. Men i det øyeblikket ordene kommer ut av hans munn så skjønner alle at han er en løgner. For hvorfor fengsler han opposisjonelle? Hvorfor fengsler han journalister som stiller kritiske spørsmål? Hvorfor får ingen av disse – blant hans egne landsmenn – intervjue han? Da passer det bedre for han å la seg intervjue av en utlending som tydeligvis ikke har så stor troverdighet.

Hundretusener av mennesker er drept i denne konflikten, bare fordi han skal avnazifisere et naboland som han mener egentlig er en del av Russland.

Putin er livsfarlig.

Også i andre land er det problemer som det vil føre for langt å nevne, men som hver for seg er en tragedie for de mennesker som berøres.

Så sitter jeg her hjemme, i trygge Norge. Det største problemet jeg har er at jeg litt for ofte må ut å frese snøen som laver ned, og at jeg irriterer meg over at den rimeligste kaviaren på Extra er steget med cirka fire kroner.

Samtidig tenker jeg på hva jeg kan gjøre.

Mitt bidrag er kun de foldede hender.

For meg er det naturlig å be –, og jeg håper Gud griper inn i konfliktene.

For også palestinerne, israelittene, ukrainerne og russerne fortjener fred og frihet

Da synes jeg det er godt å be Den norske kirkes fredsbønn fra 1995, en bønn som vi alle burde be.

Allmektige, evige Gud, du som kan lede og bøye menneskers hjerter, vi ber deg: Hjelp og styr alle dem som i dag har det store ansvar for fredens sak i verden. Ta i din mektige hånd nasjonenes ledere, vend deres hjerter til deg og gi dem kraft i striden mot alt som vil forføre oss til det som ondt er.

Gi fred på jorden, og hjelp din kirke å fremme freden mellom folkene. Vern vårt folk og våre hjem mot krig og splid, og la oss bygge og bo i frihet og fred i dette vårt kjære fedreland som du har gitt oss. Hjelp oss å tjene deg med troskap, og sammen med alle jordens folk å stå fast i striden mot det onde, ved din Sønn, Jesus Kristus vår Herre, som med deg og Den Hellige Ånd lever og råder, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.

Herre! Hør min bønn!