Skrevet av: Pål Christian Bergstrøm regiondirektør, Bufetat, region nord.

Stadig flere barn som må flytte i fosterhjem, flytter til noen de kjenner. Mer enn fire av ti som har flyttet inn i fosterhjem de siste årene, har flyttet til noen i familien eller nære nettverk. Det kan være til bestemor, tante og onkel, fotballtreneren eller hjem til bestekompisen. Mange av disse hadde aldri tenkt tanken å bli fosterhjem før behovet var der, i deres egen omgangskrets.

Når et barn ikke kan bo hjemme, skal den kommunale barnevernstjenesten alltid undersøke om barnet kan bo hos noen de har en relasjon til fra før av. Å flytte til noen man kjenner, kan gjøre en vanskelig situasjon mye enklere. Det gir stabilitet og trygghet at ikke alt er nytt og ukjent.

Barnet skal få medvirke

Når et barn må flytte, skal både barn og biologiske foreldre få lov til å si hva de ønsker. Medvirkningsprinsippet er lovfestet og svært viktig i norsk barnevern, og rent praktisk skjer dette ofte gjennom et familieråd. Det er et møte som barnevernet inviterer til, og der barnet, familien og andre personer som er viktige for barnet samles. Her skal barnets beste være førende, og formålet er å komme fram til gode løsninger sammen.

«Det skal en landsby til...»

Alle barn bor i et nærområde. De fleste har naboer, klassekamerater, venner i barnehagen eller andre de kjenner. Og i dette nettverket av mennesker finnes det mange trygge, gode og varme voksne. Det sies at «det skal en landsby til for å oppdra et barn». Hvem er du i den landsbyen?

Fosterhjemstjenesten gir opplæring til alle nye fosterforeldre. I tillegg tilbyr vi ulike kurs som kan være til nytte og hjelp i den første tiden etter at barnet eller ungdommen har flyttet inn. For at hverdagen skal bli god for alle, er det viktig for hele familien å kjenne at man har et støtteapparat rundt seg som fungerer godt.

Vil du hjelpe? Ta kontakt med oss!

Barn som må flytte hjemmefra trenger trygghet, kjærlighet og hjelp til å komme inn i nye rutiner. Hvordan det går videre med et barn som har hatt en vanskelig oppvekst, kommer mye an på menneskene rundt. Vi håper du vil vurdere å melde deg om et barn i klassen til sønnen din eller en jente i nabolaget trenger et nytt hjem for en periode. En fin start er å ta en prat med resten av familien, og gjerne kontakte barnevernstjenesten i kommunen din eller fosterhjemstjenesten i Bufetat, region nord.

Du kan være den ene som gjør den store forskjellen i et barns liv.

Fakta om fosterhjemstjenesten: Fosterhjemstjenesten er en del av Barne-ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Vår oppgave er blant annet å hjelpe kommunene med å finne gode fosterhjem til barn og unge.