Skrevet av: John Inge Mikalsen.

Harstad Tidende forteller at det er vedtatt at bompengetaksten økes. Dere forteller at den økes fra 16 til 18 kroner, og at nullutslippskjøretøy nå får redusert rabatten sin fra 50 til 30 prosent. Her er utregningene videre, som viser hva dette koster, og hvor mye dyrere det ene blir, i forhold til det andre. Disse er som følger, med brikke og abonnement:

Diesel, bensin og hybridbiler: Her økes taksten fra 12,80 til 14,40 kroner. Man betaler for maks 60 passeringer i måneden. Dette betyr at maks månedskostnad øker fra 768 til 864 kroner per måned. Månedlig økning på 96 kroner. Årlig økning på 1.152 kroner.

Nullutslippsbiler (elbiler): Her økes taksten fra 6,40 til 10,08 kroner. Med 60 passeringer i måneden betyr det at maks månedskostnad øker fra 384 til 604,80 kroner. Månedlig økning på 220,80 kroner. Årlig økning på 2.649,60 kroner.

Dette gir da at prisøkningen (%) i bomringen er på:

  • 12.5 prosent for fossilbiler

  • 57.5 prosent for elbiler

Så kan man nå selv synes hva man ønsker om økningen og forskjellen i økningene.