Av: Sissel Hansen, Petra Annie Ursin, Geir Skoglund

Harstad kommune vurderer arealer og områder som kan egne seg for bosetting av flyktninger og andre grupper med tilpassede behov i et presset boligmarked. Sørvik har god kapasitet i ferdigregulerte bolig- og næringsarealer; ny 4-avdelings barnehage, skoletilbud, sykehjem/helsesenter, servicestasjon, kirkesenter med bygdemuseum og så videre. Et svært godt tilbud av fritidsaktiviteter – og lokalsamfunn i god utvikling, både i bydelssenteret (bydelssenter-status i gjeldende kommuneplan) – og i omkringliggende bygder.

Sørvik har flere ferdig regulerte boligarealer og god infrastruktur, tilrettelagt over mange tiår. Kommuneplanens arealdel peker på mange utviklingsmuligheter, innen flere samfunnsområder/aktiviteter, ikke minst plan for 18-hulls golfbane.

Som tilrettelegger for bosetting i bydelssenteret ønsker vi å samarbeide bredt med Harstad kommune og andre aktører, som kan løfte området videre. Store nærings – og samfunnsprosjekter i den nære region tilsier økt behov for boliger i alle kategorier, i sør-Harstad. Med grunnlag i svært gode bokvaliteter kan våre ressursarealer fange mange tilflyttere og næringsetableringer, – og dermed utgjøre en verdifull tilvekst for økonomi og utvikling i vår kommune.

Endrede rammebetingelser i boligmarkedet utløser nå tilbud om tilpassede boligkonsepter i bydelssenteret, også for sårbare grupper som trenger gode tilbud – på kort – og lang sikt; for eksempel leieboliger for omsorgstrengende, flyktninger og grupper med begrenset tilgang til ordinær finansiering.

Attraksjoner som spesielt bør vektlegges i vårt område, er kommunens mest moderne nyoppførte barnehage, med fire avdelinger, hvor tre avdelinger er planlagt åpnet i februar -24. Med økt behov kan én avdeling åpnes – i tillegg. Skolen har full lærerbemanning i 7. trinn og klasser med god kapasitet til nye elever.

Det er også verdt å peke på attraktive fritids- og kulturtilbud – og et regionalt arbeidsmarked med mange muligheter.

De første boliger kan være på plass innen neste årsskifte (-24/25), dersom kommunen åpner for å vurdere Sørvik, i sammenheng med mottak av nye nødstilte familier fra krigsrammede Ukraina, i samme område hvor flere tilrettelagte omsorgsboliger kan etableres.