Er det et farlig høyt avgiftsnivå på renovasjon i Harstad?