Skrevet av: Trond Heide Henningsen, lokal Arbeiderparti-politiker.

Jeg leser Arvid Eliseussens innlegg om blokkbebyggelse med stor interesse. Han er inne på mye godt og har nok konklusjonen klar med tanke på at økonomi nok er den største faktoren til at det bygges som det gjør. Det utelukker ikke tanken om atrium og fellesløsninger, men det vil alltid være opp til utbygger om de er interessert i å tilby slik løsninger.

Men jeg ønsker også å gi et litt annet perspektiv, da de nevnte boligblokkene ofte er gjenstand for utskjelling og kommentarer. Først og fremst er dette en boform mange ønsker, ellers ville ikke utbygger hatt et marked å mette. Samtidig har vi en utfordring i Harstad med boliger i rimeligere prisklasser til nyetablerere og familier med barn. Gevinsten av boligblokkene er at de som flytter inn også flytter ut fra større enheter som ofte er i rimeligere prisklasse. Akkurat det som etterspørres fra de som skal etablere seg. Det er i grunnen en vinn vinn for alle parter.

Jeg ser også en stor fordel med at den eldre garde, og snart meg selv, flytter inn i boliger med enklere vedlikehold. Utformet med livsløpsstandard, heis og universell utforming. Det gir mer tid til andre ting, og ikke minst en større forutsigbarhet i økonomien inn i pensjonisttilværelsen. Så kan jeg la en barnefamilie på fem overta der jeg bor nå, når mine egne barn flytter ut. Men det har også den fordelen at det på sikt gjør at jeg kan bo i denne enheten livet ut, og de som eventuelt skal pleie meg kan gå tørrskodd over til naboen for neste besøk. Det gir mer tid til helsetjenester og mindre tid i bil for hjemmesykepleien. Vi går fra bilbasert hjemmesykepleie til helter i tøfler, sykepleierne blir de nye tøffelheltene. Uten sammenligning med andre helter med samme betegnelse.

Det vi åpenbart har vært for lite flinke til er å stille krav til fellesarealer ved nye boligprosjekter. Vi er flinke til å stille krav til lekeplass for barna, men den sosiale fellesarenaen har uteblitt. Det håper jeg vi kan gjøre i fremtiden. For det er liten tvil om at et lokale til å feire jubilanter, konfirmasjoner eller bare steke vafler en onsdag formiddag eller kveld ville gitt boligene en helt annen dimensjon. For er det noe vi trenger mer av i fremtiden, uansett alder, er det sosiale møteplasser.

Jeg gleder meg over at det bygges ut nye blokker, og jeg gleder meg over nye boligfelt med både ene- og flermannsboliger. De gir det mangfoldet vi trenger, og de gir oss bolig etter livsfase. Og ikke minst er det krav om livsløpsstandard i alle nye boliger, slik at vi kan bo der livet ut om det er det vi vil.

Så tar jeg gjerne i på løsningen Eliseussen etterspør. Gitt at den passer min lommebok og ikke minst gir meg den nærheten til tjenester jeg ønsker.