Skrevet av: Even Aronsen, 1.-kandidat for Venstre, og Camilla Fors-Falkeng, 2.-kandidat.

I skolegården står en stor gjeng ivrige og nervøse førsteklassinger, spent før første skoledag. Til skolelunsj møtes fire femteklassinger, og med stor innlevelse og begeistring forteller de hverandre om alt det morsomme de har gjort i sommer. Etter skoleslutt står en ensom niendeklassing og venter på bussen, usikker om hun orker å komme på skolen neste dag.

Mange elever har denne uken hatt første skoledag, men for de aller fleste har de startet et nytt år på et nytt trinn. Uavhengig om det er elevenes første, femte eller niende skoleår må vi sørge for at de opplever trygge rammer for læring og mestring. At de ønsker å komme på skolen.

Ingen barn og unge skal føle seg engstelig når skolen starter igjen. Dessverre ser man at det er mange barn og unge som gruer seg til skolestart, og grunnene til dette er mange. I Harstad ser vi at en større og større andel elever sliter med skolevegring. Elevundersøkelsen gir oss noe av bildet – motivasjonen i skolen er dalende, det er fortsatt for mye mobbing og mange elever rett og slett kjeder seg. For oss i Venstre er det ingen tvil om at det krever politiske prioriteringer og at vi løfter opp skolene – og særlig de som jobber i skolene.

Over sommeren har vi hatt samtaler med mange lærere. Flere forteller at også deres motivasjon er dalende, opplevelsen av at man ikke strekker til og når fram til eleven er tung å bære. For noen har det ført til at de velger å forlate lærerjobben. Flere av disse var unge, nyutdannede og hadde et sterkt ønske om å gjøre en god jobb. Men byråkrativeldet, tidsklemma og tunge arbeidsdager gjorde at de ikke maktet lengre. Det er et tap for skolen.

En god skole er avhengig av at lærere har nok tid og ressurser til å utføre jobben sin på en god måte. Ingen elever er like og klasser kommer i all verdens forskjellige fasonger. Tilpasset og god undervisning krever at lærere har nok frihet og tid til å følge opp elevene med rette faglig utfordringer. Lærerne må ha verktøyene de trenger for å lykkes i klasserommet. Bare slik får vi trygge og gode skolehverdager som gjør det både interessant og givende for eleven.

Samtidig som vi ønsker å prioritere mer frihet og bedre lønn til lærerne i Harstad, må det stilles krav om at de som underviser har den rette faglige kompetansen.

Men vi må ha flere tanker i hodet samtidig. Vi må jobbe for at lærerne har nok kapasitet til å kunne tilpasse seg elevenes læringsbehov, samtidig må vi bygge opp laget rundt eleven. Skolene har behov for kompetente miljøterapeuter og helsesykepleiere som har kapasitet til å se hver enkeltelev. Uten trygghet i skolehverdagen vil det bli vanskelig for elevene å oppleve læring og mestring. For å skape en skole med rom for ulike elever som har ulike behov og utfordringer må vi ruste skolene med personale som ser dem. Venstre vil sørge for at elever som ber om hjelp, skal bli møtt av omsorgsfulle og kompetente voksne.

I dag finner vi mange av disse i Harstad-skolen, som vi må ta godt vare på og beholde. Men vi trenger flere. Når alle elever i Harstad nå går inn i ett nytt skoleår, har vi et ansvar i å sørge for at skolen er en plass man gleder seg til å komme for å lære. Det vil Venstre jobbe for!