Skrevet av: Kåre Solheim, på vegne av mange ildsjeler og frivillige i Harstad.

Flere politikere mener at det er en «samlet pakke med tilgang til bolig, også tilrettelagte boliger, aktivitet og kulturopplevelser, mangfold i idrett og frivillighet. Kulturskole, Grottebadet og kulturhus. Festspill, festivaler og våre spesielle tilbud.»

I denne oversikten er ikke Harstad kunstforening nevnt.

Harstad kunstforening er ikke bare en visningsarena for kunst. Vi er også et samlingssted for kunstinteresserte i regionen. Vårt «samfunnsoppdrag» er å i tillegg til å vise kunst av internasjonal kvalitet og samtidskunst, vise hva våre lokale kunstnere driver med. Både profesjonelle og amatører. Et eksempel er Ung Debutant der unge kunstnere får anledning til å vise seg fram. Dette har vært populære utstillinger som har blitt godt mottatt av et stort publikum. Dessverre er dette prosjektet for øyeblikket lagt på is grunnet manglende ressurser, både økonomiske og menneskelige.

Mandagskunst for voksne er et annet eksempel på vår allsidighet. Et titalls medlemmer bruker våre lokaler til å drive med sin aktivitet. Maling, tegning, grafikk eller keramikk. De får bruke våre trykkpresser, keramikkovn og ellers annet utstyr som de trenger. Dette er et lavterskeltilbud som gjør at det ikke er økonomi som hindrer aktivitet. Det er også et «frikvarter fra det daglige» som et av våre medlemmer har uttalt. Vår juleutstilling samler kunstnere fra hele regionen. Det er også svært populære utstillinger som blir godt mottatt av et stort publikum.

Sommerutstillingen i festspilluka er et eksempel på at vi viser kunst av internasjonal kvalitet, med anerkjente kunstnere. Vi kan også tilby kurs for både barn og voksne.

Barnekunstskolen er et populært tilbud. Vi er et supplement til kommunens egen kulturskole og har samarbeider med dem når det gjelder underholdning på våre utstillinger. Vi deler også undervisningsrom i kunstforeningas lokaler. Per nå har vi fullt kurs til høsten og mange står på venteliste. Det forteller oss at vi fyller et behov som verken idrett eller musikk kan tilby.

Vi åpner for skoleklasser utenom den regulære åpningstiden. Det gjør at barn og ungdom kan få kunstopplevelser de ellers ikke ville ha fått. Vi er en av de eldste kulturinstitusjonene i byen, og den eldste som viser visuell kunst.

Til høsten er det valg. I de mange partiprogrammene jeg har fått tilgang til, står det mange fine ord om satsing på frivillighet og kultur. De fleste politiske partier i Harstad mener at frivillighet og kultur er et samfunnsansvar, og at de støtter alt som befinner seg i det området. Det håper jeg de mener også etter valget.

Som Terje Nilsen sa i en av sine viser; «Han resta på haue og bløs litt i barten … mæn han følle me.»