Skrevet av Knut Bjørklund, tidligere styreleder av Troms idrettskrets (2008-2019), styreleder i Harstad Damefotball

Da idrettskretsene i Troms og Finnmark i 2019 ble slått sammen til en storkrets var det mot min stemme. Årsaken var ganske enkelt at jeg og flere andre forutså at storfylket ikke ville overleve stortingsvalget i 2021. Og slik ble det. Ett forslag fikk jeg dog igjennom med enstemmighet i den nye store idrettskretsen. Nemlig en ny logo med idrettskretsens navn på både norsk, samisk og kvensk. Men sannelig var det ikke motstand fra mange. Noen mente de mange uforståelige ordene var upassende ovenfor et «marked». Det spesielle med en idrettskrets er at markedet og målet er medlemmene, og ingen andre. Idrettskretsene skal ikke konkurrere om inntekter med særidrettene og idrettslagene. Resultatet ble en logo med idrettskretsens navn på tre språk og på likestilt nivå.

Nå som idrettskretsene i nord skal skille lag og bli selvstendige idrettskretser, så kommer de samme motkreftene mot det samiske og det kvenske fram fra skyggene. Med henvisning til NIF digital og NIF sentralt anbefales i saksdokumentene at idrettskretsens navn fremheves på NORSK over streken med de nasjonale flaggfargene og OL-ringene. Og at idrettskretsens navn på SAMISK og KVENSK kommer under streken og de edle OL-ringene, og at de skrives i mindre bokstavstørrelse.

INNSTILLING: Forslag til ny logo for Troms idrettskrets.  Foto: Tingdokument Troms idrettskrets

Hvilken sprengkraft er det ikke i et slikt forslag? Hvor servile skal idretten i nord være, når vi fra egen idrettspolitiske ledelse anbefales å underkaste oss rådene fra Oslo for hvordan vi skal lage vår egen logo. Det SAMISKE og det KVENSKE har lenge nok vært under streken i forhold til sentralmakta i sør. Vi finner oss ikke i å være under streken i spørsmål om de tre folkeslag som fylket er tuftet på.

Tromsø idrettslag – TIL – døpte om Alfheim til ROMSA ARENA. Men aldeles ikke med ROMSA under streken. TIL har vært forbilledlig, og følger med sitt vedtak opp det Troms og Finnmark idrettskrets på overordnet nivå bestemte for sin egen logo i 2019.

Nå vil «nye» Troms idrettskrets rygge tilbake i utviklingen til en logo som først og fremst passer ledelsen på Ullevaal bedre. Her vil de med viten og vilje parkere det SAMISKE og det KVENSKE under streken. Forstå det den som kan?

Delegatene til idrettskretstinget 26. november må sette seg inn i saken.