Du ønsker å ha kontakt med vanlige folk. Men jeg er usikker på om jeg er en av de vanlige. For jeg føler meg litt utenfor. Blant vanlige folk er noen skeive, noen er kanskje i vater, mens jeg er i ulage. Ulaget skyldes at jeg er for kort i forhold til vekta. Det gjør at jeg kanskje ikke passer helt inn i «folkebildet» vanlige folk.

Men du skriver mye interessant: Det skal være vanlige folks tur, og det skal være rettesnoren for de valg din regjering gjør. Jeg synes mye av det du og dine ministre har fått til er fint, selv om enkelte mener at regjeringen burde hete «regjeringen vente og se», fordi dere er litt trege med beslutninger. Det skal jeg ikke ta stilling til.

Jeg liker deg som person, og tror ikke du finner på noen sprell. Du har jo en prestekone hjemme. Men en ting ber jeg om hjelp til. Da Senterpartiets Tygve Slagsvold Vedum konkurrerte med deg om å bli statsminister var han klokkeklar på et spesielt punkt. Han ville ikke sitte i en regjering som la ned Andøya flystasjon. Velgerne flokket seg om han og partiet, og oppslutningen gjorde Vedum genierklært. Så stengte valglokalene en mandag kveld klokka 21.00.

Senterpartiet gjorde et brakvalg. Og alle trodde Andøya flystasjon var sikret. Men da dere møtte pressen utenfor hotellet – der Vedum i sin tid ble konstruert – så var budskapet ikke til å misforstå. Løftet om Andøya flystasjon var glemt – og brutt.

Da startet det som nå kalles Senterpartiets glideflukt mot livet under sperregrensen. For en ting er sikkert. Vedum snakket usant om flystasjonen. Han ville ikke sitte i en regjering som la ned Andøya flystasjon. Han sitter der fortsatt.

Jeg har prøvd å få svar fra Vedum – uten å lykkes. Jeg har skrevet flere åpne brev i mediene. Jeg har sendt mail via partiets stortingsgruppe, partikontoret og finansdepartementet, med beskjed om å sende mailen videre til Vedum. Men ingen ting skjedde. Så prøvde jeg via en sekretær i partiet. Null respons. Det siste jeg prøvde var via andøyværingen som representerer Senterpartiet på Stortinget. Ingen ting har nyttet

Derfor, kjære Jonas Gahr Støre! Kan du be Vedum svare?

Hvis ikke kan han komme i samme alvorlige krise som den stortingsmann Celius opplevde i Nils Kjærs «Lykkelige valg» anno 1913. Han måtte opprømt fortelle sin kone «Men tenk dig selve Stortinget, tenk dig de lange, lyse måneder da vi sitter på Stortinget. Lovinia, Lovinia – der er det godt at sitte»

Ting tyder på at etter kommende kommune- og fylkestingsvalg sitter Vedum under sperregrensen. Hvis Vedum har respekt for velgerne, så svarer han på det som også er ubehagelig. Og en ting vet vi; Andøya flystasjon er en vanskelig sak for partiet. Kanskje var det du, herr statsminister, som tvang Senterpartiet til å endre standpunkt, siden du måtte gå med på kommuneoppløsning i Kristiansand?