Uverdig behandling av våre eldre pleietrengende

foto
Bård Meek-Hansen fra Grovfjord forteller om sin opplevelse av den norske eldreomsorgen. Foto: Illustrasjon/Odd Leif Andreassen