Jostein Rasmussen, Harstad Frp

«Dette valget er mer enn noen gang et verdivalg» var overskriften på Arbeiderpartiets Else Marie Stenhaugs innlegg i Harstad Tidende.

Tre hovedtemaer var omtalt i innlegget:

  • Alle like mye verd

  • Utjevne sosiale skjevheter

  • Verne om kommunale barnehager

Norge er et rikt land, men etter relativt kort tid med det sosialdemokratiske Arbeiderpartiets styre og politikk, har det for vanlige folk blitt betydelig trangere tider.

Venezuela var også i sin tid et rikt land, og har fremdeles en av verdens største oljereserver. Etter at sosialismen/kommunismen og overdreven tro på fellesskapet tok over styreformen der, har det gått skikkelig galt for vanlige folk Dette er bare et av skrekkeksemplene hvor galt det kan gå med en slik politikk.

Arbeiderpartiets partner og parhest, LO, har i årevis praktisert prosentvise tillegg ved lønnsoppgjør. Det vil si at de som i utgangspunktet har minst lønn får minst tillegg i kroner, mens de som tjener mest får det største kronetillegget. Når dette utøves i mange titalls år etter hverandre, blir det store lønnsforskjeller og derav store sosiale forskjeller. Dette er en villet handling, og er hovedårsaken til store skjevheter, og viser at for Arbeiderpartiet og LO er ikke alle like mye verd.

Når det gjelder private barnehager kontra kommunale barnehager bes Else Marie Stenhaug lese rapporten fra Menon Economics «Den samfunnsøkonomiske verdien av private barnehager». Der slås det fast at de private barnehagene sparte i 2022 samfunnet for 3,9 milliarder kroner i forhold til de kommunale barnehagene.

Dersom den sosialdemokratiske ånden likevel skulle finnes i Harstad Arbeiderparti, må det komme utspill som både kan redusere boliglånsrenten og kommunale avgifter, slik at innbyggerne kan berge hus og hjem, og slik at mange av kommunens innbyggere slipper å stå i matkø hos Frelsesarmeen. Slike matkøer er både uverdig og et tydelig tegn på sosiale skjevheter.