Av: Tom Egil Hansen, seniorrådgiver Arktis 2030, Innovasjon Norge og Regine Hemmingsen, Seniorrådgiver Arktis 2030, Innovasjon Norge

Mens deler av Nord-Norge er tuftet på industri er det langt mellom industrisamfunnene andre steder i landsdelen. Nå gir overgangen fra fossilt brensel til fornybar energi mange nye muligheter for grønne, innovative industrietableringer.

Rana kan skilte med en industrihistorie som går 120 år tilbake i tid. Vannkraft og rike forekomster av mineraler ble utgangspunktet for et industrieventyr i kommunen. På midten av 1950-tallet ble Norsk Jernverk etablert. Etterkrigstidens økonomiske vekst i Europa ga høy etterspørsel etter stål, og med totalt 4.500 ansatte på 1970-tallet var Norsk Jernverk en av de ti største bedriftene i landet. Det neste tiåret rammet den internasjonale stålkrisen Norsk Jernverk med full tyngde, og på slutten av 1980-tallet ble bedriften lagt ned. Med nedleggelsen av Norsk Jernverk startet en ny industriæra for Rana; etableringen av Mo industripark.

Med utgangspunkt i deler av infrastrukturen til Norsk Jernverk har industriparken utviklet seg til å bli et av de største industrimiljøene i landet. I dag huser industriparken mer enn 100 bedrifter, som til sammen sysselsetter godt over 2.500 ansatte. Blant bedriftene er industrigiganter som Celsa Armeringsstål, Elkem Rana og Ferroglobe Mangan. I tillegg til bedrifter innenfor blant annet verkstedindustri, batteriindustri, havbruk og ingeniørtjenester.

I Berlevåg beredes bokstavelig talt grunnen for etablering av en ny industripark. Her planlegges én av verdens første fabrikker for produksjon av grønn hydrogen og ammoniakk. Fabrikken vil ha tilgang på kraft fra én av Europas mest effektive vindparker. I dag består den av 27 vindmøller, men ytterligere 17 vindmøller planlegges bygd.

– Produksjonen vil gi sideeffekter, som overskudd av oksygen og varme, forteller Kjell Richardsen, næringsutvikler i Berlevåg kommune med hovedfokus på hydrogensatsingen i kommunen.

Det kan brukes til å bygge opp omkringliggende industri, som havbruk, men også til å bygge opp en egen leverandørindustri.

– De som etablerer seg hos oss, vil ha et grønt konkurransefortrinn, legger han til.

Transport har vært én av de største utslippskildene til klimagasser. Framover vil ulike næringer og transportsektoren kunne erstatte fossilt brensel med fornybar energi som grønn hydrogen og ammoniakk. Det vil gi en utslippsfri trafikk.

– Vi vil legge til rette for en grønn skipsleie, fortsetter Richardsen.

Det betyr at fiskebåter fra fjern og nær kan bruke hydrogen og ammoniakk som drivstoff. I tillegg satser vi på grønn transport av fisk til markedet ved at trailere erstatter diesel med hydrogen.

– I den forbindelse har vi lansert ideen om å etablere Arctic Hydrogen Corridor, som er en transportkorridor gjennom Finland og Sverige, og som vi ønsker å jobbe videre med.

Det er Green Ammonia Berlevåg AS (GAB), eid av Aker og Varanger Kraft, som planlegger å bygge fabrikken. En investeringsbeslutning ventes tidligst mot slutten av 2023.

– Lykkes vi her kan det være et lokomotiv for næringsutvikling i resten av Øst-Finnmark, og et bevis på at veldig mange flere kan lykkes.

– Grønn energi er framtiden, og noe alle vil komme til å trenge. Det er derfor ikke snakk om å konkurrere mellom prosjektene, men å samarbeide for å få til gode resultat.

– På den måten kan vi lykkes med nye, grønne industrietableringer og samtidig bidra til å løse verdens utfordringer.

Under Actic Innovation Week (AIW) arrangeres et digitalt inspirasjonsmøtet: «Innovativt industrieventyr i nord». På programmet står inspiratorer fra Mo Industripark, Berlevåg Industripark, Rå Biopark og Hærøya Industripark.