Skrevet av: Arvid Eliseussen.

Dette er en oppfordring fra Aftenposten til sine lesere om å bidra med meningsinnlegg.

Nå er nevnte avis en riksavis med nettopp flere sider med leser-/debattinnlegg og kronikker, som gjør den svært så leseverdig og interessant, og hvor det tas opp en rekke temaer som angår oss og vår hverdag.

Undertegnede har hatt den «uvane» å ytre meg i lokalavisen om områder jeg synes angår min hverdag og omgivelser, som blant annet eldreomsorg og by- og turistutvikling. Så langt har det blitt lite meningsutvekslinger ut av innleggene, og man kan jo spørre seg hva som skal til for at flere burde engasjere seg i sitt eget miljø og egen hverdag?

Jeg registrerer likevel at i andre deler av fylket og landet er det langt større engasjement, deriblant avisene Nordlys og Folkebladet, og for eksempel i Halden Arbeiderblad som jeg har en personlig interesse av å lese.

Lokalt er det for det meste politikk/rikspolitikk og interessepolitikk som tar spalteplassen. Lokalavisene står jo til disposisjon, og nå er ytringsfrihet et hett tema , men står ikke i veien for å ytre seg.

Nå må det tilføyes at det kan «koste» å stikke hodet fram, det har undertegnede fått erfare, men utallige oppmuntringer viser at menigmanns stemme burde være langt mer fremme i meningsutvekslingen.

Litt retorisk spurt: Er vi ikke interessert i den hverdagen vi omgir oss med og som vi skal leve med og forholde oss til uansett livsfase? Eller lar vi alle beslutninger og meninger i vårt eget lokalsamfunn overlates til de 35 i kommunestyret, til utbyggere, investorer og byråkrater? Ja, jeg bare spør! Derfor er Aftenpostens påpeking særdeles relevant og på sin plass!