Skrevet av: Arild Sandvoll, Tromsø.

Om noen uker skal man til valgurne og stemme på hvem som skal styre vårt fylke, og en av de viktigste saker er samferdsel. Under valgkampen til Stortinget uttalte Ivar B. Prestbakmo at det skulle komme 24 milliarder kroner til opprustning av fylkesveier, og hvor er det blitt av disse midlene.

Da Stoltenberg-regjering la fram sitt siste budsjett, fikk Troms fylke 0,12 % av samferdselsbudsjettet, og har Prestbakmo glemt dette. Det man opplevde med dagens regjering da statsbudsjettet kom sist høst, var at en ny vei mellom Nordkjosbotn og Hatteng samt Olderdalen og Langsletta ikke var prioritert, og det er ikke gjort noe med disse veistrekning siden 1960-årene.

Når man i tillegg husker hva som skjedd med Bjarkøy-forbindelsen da Senterpartiet hadde samferdselsminister at det ikke ble gjort noe med denne forbindelsen i de åtte årene Senterpartiet satt i regjering. Men da man fikk Solberg-regjering ble prosjektet satt, og man kan takke Høyre, Frp, KrF og Venstre for at Bjarkøy-forbindelsen ble bygd, og til stor glede for de som bor på Grytøy, Bjarkøy og Sandsøy.

I disse dager kunne man lese i Nordlys at Høyre, Frp, KrF og Venstre vil jobbe for å få Ullsfjordforbindelsen på dagsorden ved årets fylkestingsvalg, mens Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har motarbeidet dette forslaget i fylkestinget, og har begrunnet dette med at for dyrt å realisere. I tillegg har Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøparti De Grønne og SV i Tromsø kommune vært imot en ny Kvaløyforbindelse med tunnel fra Håkøy med samme begrunnelse at dette blir for dyrt.

Når man vet at staten har brukt 31,6 milliarder kroner på Fornebubanen som skal gi Bærumboerne noen minutter besparelse til Oslo. I tillegg kan man se på andre samferdselsprosjekter rundt Oslo-gryta, innbefattet vei og jernbane, at man har brukt langt unna 100 milliarder kroner.

Med dette forslaget fra Høyre, Frp, KrF og Venstre i Troms at disse partiene vil prioritere Ullsfjordforbindelse, viser at disse partiene vil satse på samferdsel.

Dersom Ullsfjordforbindelse er viktig for deg, må man stemme på Høyre, Frp, KrF eller Venstre ved årets fylkestingsvalg.