NRK har slått retrett. Etter fire uker med distriktssendinger på tre ganger fem minutter, utvides nå hovedsendingen før Dagsrevyen til ti minutter. Det betyr at tilbudet totalt sett blir det samme som før.

NRK har lyttet til folket og sine trofaste seere. Det er klokt, og viser at den gigantiske allmennkringkasteren har ydmykhet overfor sine seere og lyttere.

Kringkastingsrådet mottok 236 klager på endringene i distriktsnyhetene på NRK. Det kan knapt karakteriseres som en seerstorm, men engasjementet har vært stort. - En del er rett og slett forbannet og skuffet. Riktignok er vi vant til at folk i Nord-Norge gir uttrykk for sitt engasjement og temperaturen kan bli høy, sa Nina Einem, distriktsredaktør i NRK Troms til VG like før beslutningen om å gå tilbake til 20 minutter med distriktssendinger ble kjent.

Einem og resten av NRK-staben bør være glad for det sterke engasjementet. Det viser at folk bryr seg om NRK, og at det betyr mye med lokale sendinger. Riktignok treffer disse først og fremst de over 50 år — de under 30 ser knapt på linært TV. Men seerskaren til NRKs distriktssendinger er fortsatt stor, og det er åpenbart at NRK feilet i sitt forsøk på å hugge løs på grunnfjellet i forsøket på å finne en gullåre av yngre seere.

Tre ganger fem minutter med nyhetsoppdateringer fungerer ikke. Det er mulig det er moderne å klippe raskt og effektivt, men det går for fort. Det blir for fragmentert og uoversiktlig. Å lese værmeldingen i forrykende tempo i stedet for å vise et kart, er helt bortkastet. Man får det rett og slett ikke med seg.

I stedet for et pulverisert nyhetsbilde, fordelt på tre kjappe oppdateringer, er det ingen tvil om at tv-titterne i Troms og Finnmark ønsker seg en mer helhetlig presentasjon av hva som skjer i nord.

I tillegg er det behov for vi-saker som formidler identitet og nære historier. I den grad noen kan forene landsdelen mediemessig, er det NRK, speielt med tanke på at riksdekkende medier har flyktet hals over hodet fra landsdelen.

Erfaringene har også vist at sentrale, nasjonale flater har lite rom for nyheter fra nord, spesielt på Dagsrevyen. Det betyr at det er ekstra viktig med en solid nyhetsplattform i nord, slik Nordnytt kan og bør være. I tillegg bør sendingene være mindre formatert og heller dyrke fleksibilitet og kreativitet.