Skrevet av: Knut Bjørklund, tidligere styreleder av Troms idrettskrets (2008-2019), styreleder i Harstad Damefotball

For nøyaktig fire år siden ble det vedtatt å slå sammen idrettskretsene i Troms og Finnmark. Til tross for sterke advarsler fra lokal ledelse, og med forslag om å sette avgjørelsen på vent til etter stortingsvalget i 2021, ble sammenslåingen vedtatt. I Troms var det særlig idretten i Tromsø som ivret for sammenslåing, anført av Høyre-toppene Anne Berit Figenschau og Sebastian Henriksen. Begge med fartstid i Idrettsstyret sentralt, var derfor dobbeltpåvirket av både Høyre og NIF-ledelsen på Ullevaal om fordelene av stordrift i nord. Så viktig var det for NIF å få vedtatt sammenslåingen av idrettskretsene, at både idrettspresident Berit Kjøll og generalsekretær Karen Kvalevåg uventet tok turen til Tromsø for å påse at sammenslåingen ble gjennomført som planlagt.

Som forventet ble det etter stortingsvalget i 2021 politisk flertall for oppløsning av Troms og Finnmark fylke. I desember 2022 vedtok et ekstraordinært idrettskretsting å oppløse den nye store idrettskretsen, og at idrettskretsene i Troms og Finnmark igjen skal oppstå som selvstendige organisasjoner. NIFs ledelse advarte sterkt mot skilsmissen og malte en dyster framtid for Troms idrettskrets i form av mangel både på økonomi og human kapital. Flertallet for oppløsning var ikke i tvil om at det skulle være mulig å gjenreise en idrettskrets som hadde vært velfungerende i 100 år fra 1919 til 2019.

26. november i år er det nytt idrettskretsting i Troms idrettskrets, og hvor nytt idrettspolitisk styre skal velges. Idrettspolitikk er å vise tydelig retning for hva fylkesidretten vil for idretten innad i eget fylke. På samme måte skal Troms idrettskrets tydelig delta i debatten om veivalg for den nasjonale idretten. Og her er det mange forhold som skurrer for tiden, og som er i sterk kontrast til idrettens verdier.

Derfor er det ekstra skuffende å se valgkomiteens innstilling til nytt styre i Troms idrettskrets. Av seks medlemmer i styret, foreslås ikke mindre enn tre personer fra Tromsø. Alle tre fra Tromsø er erfarne «tunge» idrettspolitikere. Kun en person er foreslått fra hele Sør-Troms, likeledes en fra Midt-Troms, og en fra Nord-Troms. Med respekt å melde er alle de tre sistnevnte ubeskrevne blad i idrettspolitisk sammenheng.

Som styreleder foreslås Inger Lise Brones, som også er nestleder i dagens store idrettskrets. Hvorfor premieres en som så sterkt ivret for sammenslåing, og som avfeide alle andres forslag om å sette sammenslåingen på vent? Hun har i sin nåværende posisjon bidratt til at flere millioner kroner er sløst bort på unødvendige administrative prosesser og reiser, i stedet for at pengene skulle vært brukt til aktivitet for barn og unge i Troms. Kan nettopp det være en viktig forklaring på det store frafall av barn og ungdom som idretten i Troms har hatt de siste fire årene? Uklok ledelse er minst like skadelig for idretten som det en pandemi kan være.

Som om ikke det er nok, er det forslag om at Tromsø skal har to av tre i den nye valgkomiteen for 2024-2026, og det foreslås at Tromsø selvsagt også skal ha gjenvalg på lederen av valgkomiteen. Om også dette går igjennom kan Tromsø-idretten ha sikret seg dominans i flere valgperioder framover.

Dagens valgkomite har gjort et slett stykke arbeid med sitt forslag til nytt styre og ny valgkomite for Troms idrettskrets. Tromsø-idretten og de enkeltpersoner som ivret aller mest for sammenslåing premieres. Med dette forslaget som valgresultat vil Sør-Troms forbli i bakevja, slik de har vært i de siste fire årene i den store dysfunksjonelle Troms og Finnmark idrettskrets.