Skrevet av: Tore Moe – valg og nominasjonskomiteen hos INP Harstad

Viser til sak vedrørende kjøp av tomt i Russevikveien til ny brannstasjon og vil med dette komme med noen innspill/betraktninger.

I reportasjen sies det mye om eventuell fremtidig plassering av virksomheten til firma Killi. Noe som ikke kommer fram, er øvrige leietakere på området og tenker da spesielt på Harstad Båt og Industriservice (HABIS).

HABIS er i dag en stor aktør opp mot service og vedlikehold for oppdrettsnæringen i regionen og fyller ett viktig marked for Harstad som industriby. HABIS har også en del underleverandører både på utstyr/materiell og andre typer arbeid som handles lokalt. Videre er det ikke andre lokale muligheter for å løfte seilbåter på land (da de ikke kan slippsattes pga. lang kjøl).

Hvor er det tenkt at HABIS skal holde til i fremtiden? Det har vært snakket varmt om de blå næringene de siste årene, men her ser det ut som at det er utelatt fullstendig i vurderingene om fremtidig plassering til denne virksomheten.

Er det mulig for denne bedriften å kunne leve på siden av en ny brannstasjon?

Forventer at Harstad kommune tar dette med i de videre vurderinger om en kjærkommen ny brannstasjon. Vi i Industri og Næringspartiet er i alle fall klar på at det ikke må legges hindringer for verken eksisterende eller ny industri og arbeidsplasser.