Skrevet av Ivar M. Johansen.

Nu har vi det gåanes – igjen – Hålogalandsveien er tatt ut av prioriteringslista! Det ante meg da vi fikk ny regjering med en samferdselsminister som bokstavelig er så fjernt fra oss som det går an å komme – fra Østfold!

Oslofjordforbindelsen har fått topp prioritering og den er ikke langt fra Østfold! Det er selvfølgelig delte meninger om den saken, men jo lenger bort geografisk en er fra der ulike behov som melder seg, jo vanskeligere er det å sette seg inn de lokale og distriktsmessige behov.

Det er ikke lenge siden jeg kommenterte nettopp dette prosjektet på Facebook. Det er gammelt at når ungene leker høylytt, så vet du hvor de er og hva de holder på med, men blir det stilt – så er det all grunn til å se nærmere etter hva som foregår – eller snarere hva som ikke foregår. Det samme kan man si om prosjektet Hålogalandsveien. Det har vært mistenkelig taust om dette lenge. Det forundrer meg at ikke EN! politiker – og i særlig grad ordførere – er på banen og etterlyser om det skjer noe – og i tilfelle hva?

Som jeg før spådde, så fikk E8 i Ramfjord midler til å starte opp med omleggingen av veien der, til tross for at Hålogalandsveien hadde topp prioritering. Jeg er klar over at E8 i Ramfjord har ventet altfor lenge på ei avklaring, og har virkelig behov for at noe skjer.

I sin tid var jeg med i aksjonsgruppa for Lofast, og har erfart hvordan samferdselsministre opptrer som rene sirkus-sjonglører med Kjell Oppseth i spissen. Han forsinket Lofast med flere år da han stanset prosjektet etter at Raftsundbrua var bygd. Etter han kom Dørum som selv ikke kjørte bil, og han hadde heller ingen bråhast med å få Lofast ferdigstilt. Der det i dag er et veikryss på østenden av brua med avgreining til Raftsundet, var det til å begynne med bare en sving – som selvfølgelig ble kalt Dørum-svingen!

Skal nuværende samferdselsminister, Jon-Ivar Nygård, bli kjent for å stanse Hålogalandsveien? Jeg har lenge hatt en dårlig følelse når det gjelder dette prosjektet. Det har tatt uvanlig lang tid – vesentlig lenger enn det som var forespeilet i informasjonsfasen som Statens vegvesen (SV) i all hovedsak arrangerte. Da manglet det ikke på entusiasme verken fra prosjektledelse eller politikere. Hvor er entusiasmen nu? ORDFØRERE – HØRE DÅKKER? KOR E DÅKKER? Ordførere i regionen, nu er det på tide at dere tar skjeen i ei anna hånd! Det gjelder først og fremst Narvik, Evenes, Tjeldsund, Harstad, Kvæfjord, Lødingen og Sortland. Men hele Vesterålen vil nyte godt av dette prosjektet.

Dere må samle troppene og gjøre noe aktivt, ellers så er det andre sentralt som styrer dette.

Det ble tidlig kjent at Hålogalandsveien skulle utføres som et såkalt OPS-prosjekt. Det står for offentlig/privat samarbeid som innebærer at SV (offentlig) lager beskrivelse og entreprenøren skal prosjektere, bygge og vedlikeholde veien i 20–30 år etter at den er overlevert. Dette er svært krevende for SV som skal utforme premissene i minste detalj. Ting tar tid! En annen følge av ei slik organisering er at det er få – om noen i det hele tatt – av landets entreprenører som kan påta seg en slik oppgave. Sjansen for at utenlandske selskap får jobben, er svært stor.

Det er ikke usannsynlig at dette er hovedårsaken til at det har tatt svært lang tid. Og til sist har jeg bare ei oppfordring: ORDFØRERE, skjerp dåkker!