– Kommunen er i ferd med å regulere et svært område til golfbane, på bekostning av landbruket