Svarer på kritikk om aktivitetsportalen: – Vi vet at behovet for synliggjøring er stort