LESERINNLEGG: Trafikk-bom

Jeg synes det er helt forkastelig at enkelte politikere står frem og sier at de skal ha en stor satsing på fortau, sykkelfelt og gang- og sykkelveg. De skulle sørge for et sammenhengende gang- og sykkelveinett som gjør det mulig å gå eller sykle gjennom Harstad på en trygg måte – for alle.

Vel, «alle» gjelder tydeligvis ikke oss på nordsiden av byen!

I Tennvassåsen har vi god vekst, det er mange store barnefamilier og vi hadde virkelig trengt sykkel og gangvei herfra oss og til Åsegarden. Vi har bare skolebussen som går, det er ikke trygt å sykle eller gå i 70-sonen.

Bilene har det travelt, og suser forbi våre små håpefulle. Det hemmer barna våre veldig, og det begrenser mulighetene deres til å komme seg fra A til B på egen hånd.

Jeg har mistet troen på politikerne i Harstad!

Måtte det skje et mirakel, slik at vi i Tennvassåsen kan sende barna våre trygt på en nybygd sykkel og gangvei!