Slik er bildet ordfører Marianne Bremnes ser for seg etter torsdagens temamøte i kommunestyret og etter en uke med saftige oppslag om ”veipakke-skandalen” i Harstad.

At det i dag mangler 900 millioner kroner for å få fullført veipakken slik innbyggerne er lovet, kunne tatt motet fra noen og enhver. Men ordfører Bremnes og kommunestyrets flertall er ikke i tvil:

- Tunnelen gjennom Harstadåsen, til 490 millioner, alle rundkjøringer, alle vedtatte gang- og sykkelstier skal bygges. Kollektivtilbudet skal styrkes, som planlagt.

God jul

Etter å ha lyttet til innleggene fra ordfører Bremnes, varaordfører Maria Serafia Fjellstad og Aps gruppeleder Kari-Anne Opsal, kunne man fristes til å spørre: Tror dere på julenissen også? 900 millioner….

Ordføreren og hennes optimistiske medspillere har tidligere pekt på noen veier som kan føre dem nærmere målet: Renteutgiftene kan reduseres. Det kan søkes om utvidet tidsramme for innkrevinga av bompenger, fra 15 til 20-25 år. Alle spleiselagets medlemmer - staten, fylket og Harstad kommune – må bidra med økte tilskudd. Ordføreren er dessuten enig med Frp i at Stortinget snarest bør sette en stopper for at elbilene får kjøre gratis gjennom bomringene.

Økte satser

Dersom disse, og andre mulige tiltak, ikke resulterer i 900 millioner kroner, må lokalpolitikerne krype til korset og be sentrale myndigheter om tillatelse til foreta ei økning av bompengesatsene.

Ingen i kommunestyret aksepterer et hopp fra 12 til 22 kroner. Men ei økning på tre kroner vil ifølge ordføreren gi så mye som 240 millioner i løpet av 15 år. Vi tipper at kommunestyrets flertall vil kunne stemme for ei såpass moderat økning. En betalingssats på 15 kroner er ikke spesiell høy, sammenlignet med andre bomringer i landet.

Den store debatten om veipakkens videre skjebne kommer i februar. Alle brikker vil garantert ikke være falt på plass til da. Men både i kommunestyret og i fylkestinget må de folkevalgte ta stilling til om man skal kjempe den kampen ordfører Bremnes inviterer til.

Sier politikerne ja, lover regionsjef Torbjørn Naimak å bidra. Han antyder et statlig tilskudd på 180 millioner i forbindelse med rulleringa av Nasjonal Transportplan. Forhåpentligvis er han i dette tilfellet mer treffsikker enn hans etat har vært i tidligere kostnadsoverslag…

Stridsdyktig

Det er forståelig dersom mange rister på hodet over ordførerens drøm om å få tilført veipakken 900 millioner. Men politikk er som kjent det muliges kunst. Og Bremnes har tidligere vist seg i stand til å bestige de høyeste fjell.

Da det så som mørkest ut for Bjarkøy-forbindelsen, ble daværende fylkesrådsleder Pia Svendsgård, nedkjempet. Og da den blå-blå regjeringa, med forsvarsministeren i spissen, gikk inn for å legge med Kystjegerkommandoen på Trondenes, var Harstads ordfører en av frontfigurene i motstandskampen.

For å vinne så store slag, må ordføreren selvsagt alliere seg med sterke, kreative og politisk kloke medspillere.

Et svik

At Bremnes og kommunestyrets flertall nå vil sette alle kluter til, skulle bare mangle. Blir ikke veipakken fullført som planlagt, vil svært mange i Harstad med rette føle seg både sveket og lurt. En kort historierepetisjon:

Våren og sommeren 2011 raste debatten om bompengefinansiert veiutbygging. Sammen med Ap og SV fikk daværende Høyre-ordfører Helge Eriksen, ”veipakkens far”, to ganger flertall for bompenger. Umiddelbart lovet fem partier, Frp, Sp, Venstre, KrF og Rødt å oppheve dette vedtaket dersom de erobret flertall i kommunestyret.

Valget i september ble et veivalg, bokstavelig talt. Høyre, Ap og SV havnet i mindretall. De fem nei-partiene holdt i første omgang sitt løfte til velgerne. I desember ble bompengevedtaket opphevet. Så kom gruppa ”Unge voksne” på banen. Argumentene for trygge skoleveier, flere gang- og sykkelstier og et bedre kollektivtilbud hadde stor gjennomslagskraft.

Sp, Venstre og KrF foretok århundrets politiske u-sving og løp fra sitt høytidelige løfte. I det endelige vedtaket fra januar 2012 ble det bakt inn flere tiltak til fordel for myke trafikanter. En lang rekke av disse tiltakene blir det ikke noe av hvis ordføreren mislykkes i sine bestrebelser.

- Da vil i alle fall jeg føle meg lurt, fastslo Venstres Jan Fjellstad torsdag. Samme følelse bør mange andre i kommunestyret sitte med. På denne bakgrunn må det være lov å håpe at et mest mulig samlet politisk miljø vil støtte ordføreren i hennes kamp.

Ikke minst bør dette gjelde Harstad Høyre, i sin tid det aller ivrigste bompengepartiet. Standpunktet om å si nei til alle forslag om ei moderat økning av bompengesatsene, bør Marie Modal & Co snarest revurdere.