Sjømatnæringen blir en av de største taperne om vi ikke tar forsøplingen på alvor

foto