Av: Bent-Joacim Bentzen, statssekretær (SP)

Vi har ventet lenge, men nå går startskuddet for Nord-Norges største samferdselsprosjekt!

Mange av oss har kjørt med hjertet i halsen fra Vesterålen og Lofoten til Evenes. Veiene ble bygget for en annen tid, og de krappe svingene er spesielt krevende under glatte vinterforhold. Men nå kan vi endelig si at vi er i gang med E10 Hålogalandsveien. Det er stort, og det betyr mye for befolkningen.

Dette prosjektet er viktig av flere grunner. Det gir blant annet økt trafikksikkerhet og fremkommelighet – både i og mellom regionene. I tillegg reduseres kjøretiden til Evenes, Harstad og Narvik. Det tilgjengeliggjør reiser for befolkningen på en bedre måte og vi knytter sammen regionene på en bedre måte.

Når veien står ferdig i 2028, får vi totalt en tidsbesparelse på om lag 40 minutter, med den største tidsbesparelsen mellom Gullesfjordbotn og Tjeldsundbrua. I praksis betyr det at en kan komme seg fra Sortland til Evenes lufthavn på rett i overkant av 1 time når veien er åpnet.

For næringslivet og eksporten er dette prosjektet viktig. For fisken og råvarene som ofte skal til Ofotbanen og videre ut i verden, er tid og trygge veier en viktig faktor. Vi legger derfor med dette til rette for økt utvikling og verdiskapning. Forhåpentligvis bidrar det til flere arbeidsplasser når verdier får en kortere vei fra kyst til marked.

Prosjektet vil også norske interesser, og det er viktig for norsk og nordnorsk anleggsbransje. Totalt skal det bygges 82 kilometer vei, 7 tunneler og 22 bruer til en sum av omlag 20 milliarder. Jeg er glad for at det er den kjente norske aktøren Skanska som får hovedansvaret for å realisere prosjektet. Det sikrer norske arbeidsplasser, og lokale underentreprenører får trolig også en bit av kaka.

2. august reiser samferdselsministeren (og jeg) nordover for å markere åpningen av anleggsarbeidet. Det blir en merkedag for regionene og befolkningen i nordre Nordland og Sør-Troms.

Jeg ser frem til åpningen, og jeg gleder meg til å kunne kjøre på ny vei, forhåpentligvis i 2028!