Skrevet av: støtteforeningene for lokalsykehusene i Midtre Hålogaland.

Venneforeningene til lokalsykehusene i midtre Hålogaland ber helseministeren tar ansvar for lokalsykehusene. Vi kritiserer at Helse Nord har satt en fullgod struktur på spill ved sitt arbeid om strukturendringer. Prosessen med funksjonsfordeling som nå er startet, er til skade for lokalsykehusenes akuttberedskap, fødetilbudet og den daglige driften.

Støtteforeningene for sykehusene i Gravdal, Stokmarknes, Narvik og Harstad ønsker en åpen og offentlig debatt om behov, struktur og funksjon. Ingen av lokalsykehusene er tjent på splittelse sykehusene mellom. Alle vil tape på at fagmiljø fjernes. Lokalsykehusene må ha en breddekompetanse og et tverrfaglig godt miljø.

Vi ønsker en skikkelig analyse av lokalsykehusene sine oppgaver og verdien de har som avlasting av sentralsykehusene. Lokalsykehusene har en viktig samfunnsoppgave for infrastrukturen. Den tryggheta lokalsykehusene gir, er helt nødvendig for å opprettholde en desentralisert befolkningsstruktur.

Denne debatten kan ikke holdes bak lukkede dører der offentligheten bare får uttale seg når strukturen er lagt. Å presentere en modell som er meislet ut av Helse Nord sine arbeidsgrupper, er ikke demokratisk. Dette må være en samfunnspolitisk debatt, gjerne før og ikke etter et valg.

Støtteforeningene i nordre Nordland og Sør-Troms vil samarbeide for å få reist denne debatten på lokalsamfunnenes premisser. Vårt krav er at prosessen stoppes for å få en breiere deltagelse. Politiske signaler med Hurdalsplattformen må følges. Signalene fra fylkestingene i landsdelen må vektlegges i det videre arbeidet. Støtteforeningene planlegger en felles aksjonsdag for å bevare psykiatri, akutt og fødetilbud ved alle våre lokalsykehus.

Vedtatt på møte den 28.oktober 2023 av støtteforeningene for lokalsykehusene i Midtre Hålogaland.