Skrevet av Jan Edmund Olsen.

Det har kommet usedvanlig mye snø, og det på kort tid. Til ergrelse for mange, og glede for noen. Det siste spesielt for barn og de som er glade med å ha ski på beina. Men ikke så rart at det kan føre til frustrasjon hos både unge og gamle, når nattens snøfall gjør det vanskelig å få opp ytterdøren. Og på vei til postkassen kanskje sier noen «fyord» om dem som har ansvar for rydding av snø. Jeg synes vi skal være takknemlig for den jobben som gjøres 24/7, slik at den daglige virksomhet kan holdes i gang også i ekstremvær. Så var det dette med husken da? Nokså jevnlig i flere tiår, har det vært bastante meninger om at akkurat i år «aldri har vært eller kommet så mye snø før».

Men vi kan nå gå mer enn 70 år tilbake i tid og se hvordan det så ut på Seljestadveien.

Vanskelig å forstå at at de tidlig på 1950-tallet klarte å gjøre veiene kjørbar. Blant de mange som utførte brøyting i dette området var Henrik og sønnen Ellif Henriksen. Som en kurositet kan jeg nevne at flere av sideveiene ble brøytet med hest av Hagerup Sørensen.

Huset som vi ser litt av til høyre tilhørte samme eiendom. Der var det før krigen en kafe med navnet «Kaffestua» Her etablerte «Seljestad Samvirkelag» seg i 1949, med Roald Hofsø som bestyrer.

Foto: Johan Kristiansen

Samvirkelaget lå kloss inntil Seljestadveien. Der var det bare et par år før det flyttet til mer egnede lokaler litt lenger nord. Etter den tid ble huset brukt til boligformål, til det ble revet på begynnelsen av 1960-tallet.