Skrevet av: Håkon Vahl, styremedlem i Åpne Høyre.

Tenk at det var en skolesekk som måtte til for å løfte denne viktige debatten ut i offentligheten igjen. Dette viser at vi har for få arenaer for debatt om kjønns- og seksualitetsmangfold

Norge, Troms og Finnmark skal være et godt sted å bo, leve og jobbe for alle uavhengig av legning eller kjønnsidentitet. Skolen skal også være et sted for mangfold og inkludering.

Regnbuen er et symbol med mange budskap og er blitt et fint symbol for både mangfold og inkludering. Regnbuen er intet symbol for noen bestemt organisasjon eller ideologi. Derfor kunne barna i forbindelse med pandemien bruke regnbuen med «Alt blir bra» uten at noen reagerte, og dette var også tanken ved å implementere denne på de flotte sekkene fylkeskommunen gir elevene sine.

At hovedutvalgsleder i samferdsel for Finnmark fylkeskommune i en kommentar i NRK sier at han ikke vil pryde sekken med politisk budskap, gjør noe med debatten. Debatten om kjønns- og seksualitetsmangfold er en viktig debatt og gjennom slike uttalelser, vedtak og ikke minst debatten i etterkant er med på å vise viktigheten av å løfte denne.

Det er mer enn 50 år siden den moderne rettighetskampen for et mangfold av legninger og en utvidet forståelse av kjønnsidentitet og -uttrykk startet. Det er over 50 år siden en viktig milepæl, avkriminalisering, skjedde. Den lange kampen for det mangfoldige samfunn vi i dag setter pris på, har vært en lang å gå og vi er fortsatt ikke i mål, noe dette vedtaket i Finnmark fylkeskommune viser.

Det er fremdeles slik at unge opplever det som utfordrende å stå frem til skolekamerater og sine foreldre. Vi vet at det er mange som ikke tør å være seg selv og som trenger at vi ser dem. Vi må alltid stå opp for retten til å leve sitt eget liv. Den friheten til å elske den man elsker, må vi hegne om for alle. Ingen er nemlig fri før vi alle er frie.

De siste femti årene har vi her til lands gått fra å se på homofili som kriminelt og en diagnose til likekjønnet ekteskapslov og pride-feiringer i alle landsdeler. Vi har gått fra en fortid vi ikke lenger er i stand til å forstå til en tid hvor vi vet at seksualitet og kjønn har komplekse nyanser.

Fortsatt er dessverre «homo» det mest brukte skjellsordet i skolegården og altfor mange opplever negativ sosial kontroll hjemme eller i menigheten. Som politikere er det vår jobb å markere at vi ikke aksepterer at noen hindres fra å leve sine liv slik de selv er skapt og ønsker. Det er nettopp vår jobb å legge til rette for rammen for gode liv til innbyggerne våre.

Når det gjelder skolesekken til førsteklassingene i Troms, så er dette en fin gave til en stor overgang fra barnehage til å begynne på skole. En viktig tid for barna våre. Sekken som er gitt fra fylkeskommunen gjennom mange år, er også fargerik og fin slik at barna blir sett i trafikken og på skoleveien.

Og for å gjenta: Tenk at det måtte en skolesekk til for å løfte ut igjen denne viktige debatten som fortjener mange arenaer for debatt.