Harstad kommune har oppgradert torget, eller Rikard Kaarbøs plass som det egentlig henter, for flere millioner kroner. I tillegg har man fått på plass flotte lekeplasser og ikke minst investerer man for tiden enorme summer på ny infrastruktur i Harstad. Det er bra, og det er gjør byen mer attraktiv.

Men etter å ha rullet over torget flere ganger i sommer år, sitter jeg igjen med et stort spørsmål: Hva skjer med vedlikehold av alt dette?

Foto: Børge Jentoftsen

Det er vel ikke å stikke under stol at blant annet Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser har vert en medvirkende årsak til at det ble vedtatt at det gamle torget skulle rustes opp. For oppgraderinger var det gamle en stor utfordring for mange, og jeg selv følte på kroppen hva det ville si å bevege seg over torget. Gleden var stor da det ble satt i gang en prosess, der fokus på blant annet universell utforming skulle settes høyt. At Rådet for personer med funksjonsnedsettelser ble flere ganger oversett og ikke ble lyttet til, må man vel bare akseptere, da torget er relativt ferdig og tatt i bruk.

Foto: Børge Jentoftsen

Men hvor blir det av vedlikeholdet? Her virker det som at kommunen sviktet fullstendig. Til tross for at torget er fint, fremstår det også som både uferdig og lite vedlikeholdt. Det mangler brosteiner. Sand som skulle etterfylles mellom steinene, kom tydeligvis aldri på plass. Noen brosteiner har forskjøvet seg og skapt litt for mye store mellomrom mellom seg. I tillegg begynner torget å ligne på et mekka for grønn mose og gress. Her slo Harstad kommune seg på brystet og sa at dette skulle ordnes. Jeg observerte noen arbeidere som forsøkte å spyle bort noe, men de ga enten opp eller tok ferie.

Foto: Børge Jentoftsen

Er det blitt sann i Harstad kommune at man bygger mange flotte områder, nye veier og gangfelt, men ikke har penger til helt grunnleggende vedlikehold. Hva vil skje med torget og andre installasjoner i løpet av kort tid?

Foto: Børge Jentoftsen

Enten blir det stengt, eller så må alt arbeid gjørs på nytt på grunn av manglende vedlikehold. Jeg er en aktiv bruker av sentrum, til tross for at jeg bor i vakre Kvæfjord. Men jeg synes det er så utrolig trist å se at manglende vedlikehold ødelegger det flotte som er bygd opp. Er det ikke på tide å ta tak i etterslepet av vedlikehold, sånn at generasjonen etter oss kanskje kan nyte godt av millionene som er investert for å gjøre byen mer attraktiv?

Vi får se hvem som plukker opp hansken.......

Foto: Børge Jentoftsen