Statlig byråkrati kan ikke fortolke lover og regler slik at det reduserer livskvalitet og setter lokaldemokratiet ut av spill

foto
Process of sawing log by chainsaw in the winter . Foto: Illustrasjon