Troms og Finnmark Idrettskrets - en sammenslåing til beste for idretten i nord

foto