Skrevet av: Lillian Karlsen

Man blir faktisk satt ut av det man ser kommer frem i dette programmet. Det er nesten som man ikke vil tro at situasjonen er på et slikt nivå som det vi er vitne til, og får levert rett inn i stua vår.

Men vi føler vel litt på at dette er en trend som utvikler seg til å bli katastrofal for en stor del eldre mennesker.

Ingen må nevne ordet eEldrebølge» Den situasjonen vi nå er kommet opp i , nemlig at vi er blitt flere og flere eldre, er ingen tsunami, men en naturlig utvikling, i forhold til at vi lever lengre, har bedre helse. Men en dag kommer vi i en situasjon hvor vi ikke lenger klarer oss selv, og da skal hjelpen være der, det har alle krav på, sett i relasjon til hva alle eldre har brukt av sine liv til å bidratt til den velstand som påberopes i landet vårt. Da skulle det vel være en selvfølge at de skal kunne forlange å bli tatt vare på når det trenges hjelp til å leve et værdig liv i siste livsfase.

Det virker som denne forsømmelse, som vi er vitne til, er ens over det ganske land.

Vi hører mest snakk om alle fine nye tekniske hjelpemidler som skal erstatte menneskelig hjelp. Ja, noe er sikkert bra, men vi så jo synlige beviser på, i dette programmet, at et dement menneske klarer ikke å skjønne hva dette instrumentet er, og hvordan det skal forstås.

Det er så sant som det ble sagt av en pleier, som hadde gitt opp i yrket: Et teknisk apparat kan ikke erstatte et menneske.

Det må et opprør til, og et felles løft i alle landets kommuner, for å kartlegge hvor og hva som skal til for å slippe å få slike oppslag som dette programmet viste.