Skrevet av: Leder for politisk komité INP Harstad, Per Ove Hovland.

I avisa Bladet Vesterålen under «Meninger» fredag 19. januar 2024 kan vi lese om hvordan Ap vil redde naturen. To stortingsrepresentanter, ukjente for meg, setter søkelyset mot NRK sine programmer som tar opp hvordan naturen i Norge bygges ned bit for bit.

I artikkelen viser stortingsrepresentantene hvor flink regjeringen har vært og hvor flink den er i å ta vare på naturen i det vide og det brede. Så til slutt i artikkelen nevnes at utbygging av mer ren og fornybar energi ikke barer er et svar på klimakrisen, men også naturkrisen. Ja, det kan vel være en riktig påstand, men hva er ren og fornybar energi? Det nevnes ikke i noen steder i artikkelen.

Hvorfor nevnes ikke hva som er ren og fornybar energi i artikkelen? Kan det ha noe med at Ap ikke vil si høyt at de da tenker på storstilt utbygging av vindkraftanlegg til lands og til havs?

Har Ap en oppfatning av å bygge vindkraftanlegg på land ikke har noe med nedbygging av natur og gjøre? At vindkraftanlegg til havs ikke er til ulempe for de som høster av naturen der og påvirkning av økosystemer?

Hadde hvert fint å få en oppklaring av hva Ap mener er ren og fornybar energi som ikke bygger ned natur bit for bit?