Ta det helt med ro! Det kommer ikke til å skje. Men hvis vi likevel holder fast i tankeeksperimentet noen sekunder til, så er det all grunn til å forskuttere både gaillsinne og elleville protester.

Sånn som det ble i Oslo da kommunen for en del år siden, som et reklamestunt, sendte ut falske giroer med teksten: «Beløpet gjelder: Din families andel av Oslo kommunes utgifter til utbedring av hærverksskader bl.a. `tagging` og tilgrising med spraymaling på sporveismateriell, skoler og annen offentlig eiendom».

(For ordens skyld i disse tider; sitatet er sakset fra en masteroppgave i sosialt arbeid - som igjen har hentet det fra Høigård 2002 s 121).

Det kan godt være at det omtalte stuntet er til å ta seg nær av. Og juridisk holder det selvsagt ikke vann. Falsumet hadde likevel som effekt at omfattende hærverk og ditto kostnader fikk en nødvendig plass i samfunnsdebatten, og det i seg selv er verdt litt småamper og muggen stemning. Og til syvende og sist er det jo fellesskapet som i en eller annen form må ta regningen. Om ikke som et målrettet Vipps-krav, så i alle fall som en andel av den totale potten vi årlig betaler inn til kommunen.

Foto: privat

Det er ingen grunn til å krisemaksimere og utrope Harstad til hærverksbyen i nord. Samtidig vil det være en unnlatelsessynd ikke å fokusere på at vår nye og flotte Generalhage er utsatt for omfattende hærverk. Ikke én gang, men to. Med bare noen ukers mellomrom.

Ei heller skal vi bagatellisere at rikskjendis og TV2-yndling Ken-Guru ved et par anledninger har vært utsatt for uprovosert vold, med påfølgende ødeleggelser og veterinærregninger. En harmløs morsomhet? Nei, i prinsippet akkurat det samme som knuste speil og glasskår på et nytt og etterlengtet offentlig toalettet. Og sånn kan vi selvsagt ikke ha det.

Derfor er det også på sin plass at problematikken løftes inn i kommunestyret, slik det ble gjort denne uka.

– Har kommunen oversikt over hvor stort problem denne typen hærverk er, ville Rune Stenstrøm (H) vite. Og dette vitebegjæret bør han definitivt ikke være alene om å ha. Og for å gå rett på spørsmålet, så er svaret høyst sannsynlig negativt. Nei, det finnes neppe noen god og komplett oversikt over knuste busskur, nedtaggede underganger og ramponerte juletrær, som vi opplevde for mange år tilbake, da gjerningspersonen(e) til og med gjorde seg flid med å klippe juletrebelysningen opp i korte lengder.

En komplett oversikt bør vi imidlertid ha, hvis vi forstår politistasjonssjef Frank Sletten rett. I alle fall er Sletten tydelig når han trykker «send» på en oppfordring med adresse kommune og harstadværinger flest: Alt som lukter av ulovligheter og hærverk på kommunal og privat grunn, må rapporteres til politiet. Kun på denne måten kan vi spille lovens håndhevere gode i kampen mot vandalisme og generell ungdomskriminalitet.

Innpakket i oppfordringen fra politistasjonssjefen, finnes også svaret på hvorfor vi skal bry oss om knuste toalettspeil og uprovosert vold mot en feilbestilt kenguru: Det handler om å ta vare på egen by. Men like mye handler det om at vi trygt skal kunne bruke de offentlige tilbudene som heldigvis finnes.