MENINGER:

Sensormangel et hån mot ungdommen

I går bestod ei ung jente fra Harstad førerprøven for lett MC. Hun er kjempeglad og stolt, men veien dit har ikke vært uten frustrasjoner.

Illustrasjonsfoto: Marianne Løvland / NTB 

meninger

Årsaken er mangelen på sensorer. Hvis du som henne er uheldig og ikke består på første forsøk, er det ikke uten videre sikkert at du får et nytt forsøk samme år.

Løsningen for henne, ble den ene ledige timen på Finnsnes i august.

Det at hun ble oppmerksom på denne ledige timen, var et rent slumpetreff, med de utfordringer som fulgte av nær 50 mil reise, værforhold, overnatting, fravær fra skole og ekstrakostnader.

Køene for førerprøve for MC er flere steder svært lange og sensorene for få. Skulle en av dem bli sykmeldt, stiller saken seg enda verre.

I Harstad alene har over 50 førerprøver blitt kansellert eller satt på vent nylig, med beskjed om at «vi vet ikke om vi klarer det i år» …

Dessverre er ikke situasjonen ny, og Harstad er heller ikke enestående, problemet er kjent over hele landet og har vært det over tid.

La oss se litt på veien til førerkort for lett MC og ta med noen tall. Jeg er klar over at mange kjøper brukt MC, men også disse var ny på et tidspunkt. Opplæringsbehov varierer, men tallene er høyst representative som et eksempel.

Ny lett MC

Inkl ekstra utstyr

70000 kr

Kjøredress MC


12000 kr

Ryggskinne


1000 kr

Kjørestøvler


2000 kr

Hansker


1000 kr

Hjelm


4000 kr

Intercom hjelm


3000 kr

Regndress


1200 kr

Regntrekk

Hansker/støvler

600 kr

Kjøretimer

Inkl oppkjøring

30000 kr

Forsikring


7500 kr

SUM TOT


131300 kr

Finansiering av herligheten:

  • Konfirmasjonspengene, sannsynligvis allerede beskattede midler.
  • Bidrag fra foreldre og andre, igjen allerede beskattede midler.
  • Egen inntekt fra sommer og helgejobb.

Som dere sikkert skjønner er det ikke uten videre enkelt å få budsjettet i balanse for en ungdom på 16 år med ambisjoner.

I summen over er det innbakt avgift til staten på motorsykkelen, samt merverdiavgift på denne og alt det andre man trenger for en sikrest mulig tilværelse i trafikken.

Eksakt brøk til side. Ettersom staten stiller strenge krav med pålagt avgiftsbelagt opplæring, samt avgift på alle investeringene nevnt over.

Burde ikke en ungdom da kunne forvente at staten stiller med et antall sensorer som dekker det faktiske behovet? Jeg mener det.

Nå er ikke hensikten min å få alle politiske partier på banen for å peke på hverandre og servere godt valgflesk. Ei heller ønskes alle forklaringer på situasjonen med årsakssammenheng fra SVV.

Nå ønskes kun forslag til bedring og gjennomføringskraft. En mulig løsning kan være å gjøre stillingene for sensorer til førerprøve klasse A, A1 og A2 mer attraktive slik at sensorer blir i sine stillinger, og ledige stillinger blir besatt. Hvordan, tenker du kanskje.

Svaret er like enkelt som det er komplisert:

  • 1. Lønna må opp slik at den står i forhold til ansvar og ulemper.
  • 2. La sensorene få kjøre en skikkelig motorsykkel, i stedet for «innstegsmodeller» for å spare litt, som synes å være den nye trenden. Risikoen som følger av å jobbe med opplæring i trafikken, som myk trafikant, i all slags skiftende vær og temperaturer, tilsier at det er riktig å tilføre komfort der det er mulig. Det bedrer dessuten også sikkerheten.
  • 3. En skikkelig pensjonsavtale. Ja, den kan helt sikkert bli bedre den også.

Med disse punktene vil ubesatte og nye stillinger kunne bli mere attraktive, sensorene flere og følgelig arbeidspresset redusert.

Det finnes sikkert flere løsninger. Denne løsningen har jeg tro på.

Imidlertid oppleves utfordringen som såpass omfattende, at den også bør løses på kortere sikt. Kan løsningen være intensivkurs for godkjenning av sjåførskole-lærere i nevnte klasser, som også ønsker å vikariere som sensorer med dispensasjon, i påvente av at stillinger blir besatt eller ved behov som følge av sykefravær?

Videre, som ledd i utdanningen tror jeg at dersom alle uteksaminerte sjåførskole-lærere også er kvalifiserte for stillinger som sensorer, vil utfordringen muligens kunne være løst i overskuelig fremtid.

Det forutsettes dog at det følger attraktive verktøy og attraktiv lønn med stillingene.

Hva tror du kan løse utfordringen med mangel på sensorer? Hva må til for at politikerne skal løfte debatten inn i Stortinget?

Ikke helt utenkelig at et «lite» landsdekkende ungdomsopprør, med støtte fra foreldre og organisasjoner, er berettiget nå.

Del gjerne med alle som kan bidra til å løfte debatten.

NMCU, NAF, politiske partier lokalt og sentralt ev. også andre som påvirkes av situasjonen.

Det spiller egentlig ingen rolle hvem, bare noen kan sørge for et skikkelig krafttak. Et krafttak som bedrer per dags dato uakseptable forhold.

Vi kan ikke ha enda en sesong med nåværende tilstander!