MENINGER:

– Venstre jobber for en bedre studiehverdag

Venstre ønsker nye og gamle studenter velkommen tilbake til campus. Vi jobber for høyere studiestøtte, flere studentboliger og flere veier inn til høyere utdanning, også for dem som allerede har fagbrev.

Irene Dahl, Even Aronsen og Roar Sollied, Venstres stortingsliste i Troms. 

meninger

I Venstre er det én grunnsetning som er like enkel som den er vanskelig: Uansett hva problemet er, så er kunnskap alltid svaret. Venstre innførte i sin tid folkeskolen og folkehøyskolene. Vi ville at alle skulle få lære det samme, uansett hvem de var og hvor de kom fra. I dag er også høyere utdanning stadig mer alminneliggjort. Gratisprinsippet, den rause studiestøtteordningen og utbygging av studentboliger er viktige grunner til det.

Terskelen inn til universitet eller høyskole må være så lav som mulig. Folk skal ha frihet til å velge å ta høyere utdannelse, uavhengig av bakgrunn og foreldrenes inntekt. Gjennomføringsreformen, som Venstre har fått vedtatt for videregående skole, gjør også flere kvalifisert både til fagbrev og videre studier.

De siste årene har Venstre virkelig vist sin gjennomslagskraft når det kommer til studentøkonomi: vi har prioritert og innført 11 måneders studiestøtte, og sørget for tildelinger til rekordmange studentboliger.

Noe av det vanskeligste ved å være student er bekymringene rundt egen økonomiske situasjon. Det er ingen sjarm over å spise nudler til hver middag, sjonglere en eller flere deltidsjobber og bekymre seg om man har råd til neste husleie. Derfor er vi glade for det Venstre har fått til, og for det som vi ønsker å gjøre videre. Blant annet ved å heve studiestøtten til minst 160 000 kroner og knytte den til folketrygdens grunnbeløp. På den måten kan vi sørge for at den øker hvert år, og at det blir litt enklere å bruke tiden sin på studiene.

Kunnskap er noe vi trenger mer av, ikke mindre. Men det kan gjøres på mange måter. Å tenke nytt om utdanning er også et av svarene i ulikhetsdebatten og en måte å skape flere arbeidsplasser på. Derfor vil Venstre ha flere desentraliserte utdanningstilbud, på alle nivåer. Det er viktig, og flere av slike tilbud som allerede eksisterer har vært en stor suksess flere steder her i nord.

Fram til nå har oppskriften vært slik: gå på skolen, ta fagbrev eller få vitnemål, studer noe om du vil, og jobb resten av livet. Det går ikke lenger, i et samfunn hvor teknologien inntar alle bransjer og utvikler seg raskere og raskere. Flere må få muligheten til å fylle på kompetansen sin, på forskjellig vis. Vi vil endre finansieringssystemet for høyere utdanning, slik at det blir lettere for universitetene og høyskolene å tilby kortere videreutdanningsopplegg.

Det må bli lettere for voksne mennesker som har etablert seg utenfor storbyene å lære mer og få flere muligheter i arbeidslivet lokalt. Utdanning er en ressurs som gir flere muligheter og større frihet i livet. Kunnskap er makt, og må være tilgjengelig for alle. Det betyr relevante utdanningstilbud der du bor, når du trenger det.

Vi er overbevist om at mer kunnskap gir en fredeligere verden med mer frihet og flere muligheter for menneskene i den. Men det fordrer at alle har tilgang på det. Venstre vil senke terskelen for utdanning gjennom å styrke studentøkonomien og gi flere mulighet til studere – der de bor og der de er i livet.