MENINGER:

Aldri mer 22. juli!

I morgen er det 10 år siden vi mistet 77 glade, engasjerte, gode og umistelige mennesker til handlingene fra en høyreekstrem terrorist.

Leder for AUF i Troms, Kristian Fagerli.  Foto: Privat

meninger

Den gang lovte vi alle at vi aldri skulle glemme, vi lovte aldri mer 22. juli.

Men når tankegodset som førte til angrepet mot AUF, Arbeiderpartiet og demokratiet 22. juli 2011 fremdeles får stå uimotsagt rundt middagsbord, i kommentarfelt og i medier, kan vi egentlig da mene at vi har holdt løftet vårt?

I de ti årene som har gått siden 2011 har høyreekstremisme og høyreekstrem terror fått rom til å vokse. Fra USA til Tyskland, New Zealand og her hjemme i Norge har vi gang etter gang sett at personer som deler tankegodset som førte til at 77 mennesker mistet livet i regjeringskvartalet og på Utøya utgjør en større trussel for sikkerheten vår enn noen gang før.


10 år siden terroren:

Slik blir markeringen av 22. juli i Harstad

Den Norske Kirke og Harstad kommune samarbeider om minnemarkering torsdag 22. juli i Harstad kirke.


Og igjen får vi se at disse holdningene lever i beste velgående. Når minnesmerket etter Benjamin Hermansen utsettes for hærverk, viser dette enda en gang at vi ikke har holdt løftet vårt!

Vi vet at ekstremisme ikke oppstår plutselig og tilfeldig. Dette er tanker som får utvikle seg over tid. Det er et felles ansvar vi alle har å sørge for at ord og tanker ikke blir til reelle handlinger. Fordi veien fra tanker, til ord, til voldelige handlinger er altfor kort når tankene og ordene ikke blir utfordret.

Det er på tide med et politisk oppgjør med ideologien som førte til handlingene. Alle politikere fra alle partier har et felles ansvar. Alle må i denne saken kunne ta et steg tilbake å spørre seg selv om de gjør nok for å forhindre at dette ekstreme tankegodset får vokse. Alle politikere i Norge har et ansvar for å gjøre det de kan for å forhindre at konspirasjonsteorier, ord og tanker får utvikle seg til ekstreme handlinger.

Fra Troms ble 4 unge gutter drept 22. juli 2011. Vi skylder Johannes, Gunnar, Anders og Simon å holde løftet vi ga i 2011 om aldri mer 22. juli!


10 år siden terroren rammet landet:

– 22. juli er en nasjonal påminnelse

Jørgen Bunk Olsen sier diskusjonen ofte har gått i om vi burde gå videre, eller fortsatt sørge.