MENINGER:

Så har det skjedd igjen. Mattilsynet finner døde sauer på et gårdsbruk i Harstad

Med et er alle forståsegpåere ute og kritiserer Mattilsynet for dårlig oppfølging uten å vite hvor mye resurser som er lagt ned i å få denne bonden til å forstå hvordan en bør drive et Saue bruk.

På en gård i Harstad ble det funnet 60 døde lam nylig.   Foto: Frank Roger Roksøy

meninger

Som tidligere medlem og leder av Dyrevernsnemnda for tidligere Sør-Troms over mange år, er det ikke slik at en bare tvangsavvikler et gårdsbruk på grunn av mislighold og lignende. En prøver så langt en kan og være behjelpelig med oppfølging og få gårdsbruket på rett kjøl. For enkelte bønder er det viktig å få drive med husdyrhold for helse og trivsel skyld. Her er også et godt naboforhold viktig så bønder ikke blir mye alene om driften og kan utvikle kunnskap og erfaring hos hverandre.


Fant 60 døde lam under en presenning

Under en presenning i dette fjøset i Harstad ble det funnet nærmere 60 døde sauer og lam. I hovedsak årslam.


I dette spesielle tilfelle kan det se ut som at det er mangel på en del kompetanse på gårdsdrift ut fra dyrehold og for høsting. Rettsvernet i Norge er veldig sterk med hensyn til den private mann og kvinnes rettigheter.


Bonden: – Kanskje har de spist noe de ikke har tålt

Gårdbrukeren tror årsaken til at så mange dyr har dødd, er at de har spist noe de ikke har tålt.


Skal en unngå dyretragedier av denne typen, vil jeg etterlyse nødvendig kompetanse for å kunne drive med dyrehold. Per i dag tror jeg det ikke finnes noen krav til kompetanse for og drive en gård med dyrehold. Det er nok at en har overtatt et gårdsbruk uten reell kompetanse og starte opp med sau eller storfe og drive med utegangere populært kalt villsau eller kjøttfe.


60 lam funnet døde:

Dyrlege varslet i fjor: Dette sauebruket burde vært tvangsavviklet for lengst

Dyrlege Tor Arne Eilertsen er krystallklar: Sauebruket der det nylig ble funnet 60 døde lam burde vært tvangsavviklet for mange år siden.


Man må i dag for eksempel kjøre opp til tilhenger over 750 kg last med kjøretimer selv om en har kjørt bil og traktor med henger i 40 år. Men å drive en gård og ta ansvar for dyrehold og for høsting kreves ingenting. Jeg mener at det er her en må begynne, krav til kompetanse for og produsere mat. Alle andre yrker har stort sett krav til kompetanse og utdanning.


Varslet politiet for to år siden: – De var så avmagret og syk at jeg lyktes ikke redde dem

Politiet fant 60 døde dyr på en gård i Harstad i forrige uke. Nylig ble bonden siktet. En bekjent av gårdeieren retter sterk kritikk mot Mattilsynets håndtering av saken.