Meninger:

Vi vil bidra til vekst og ikke konkurs

Harstad Tidende presenterte i en artikkel 25. mai at det jobbes med å etablere bobilcamping i sentrum som i fjor. På samme side presenteres et oppslag der Ivar Markussen fra Harstad Camping står frem med påstand om at etableringen av bobilcamp i sentrum kan bety «kroken på døra» for Harstad Camping.

  Foto: Jan-Erik Kristoffersen

meninger

Harstad Camping er et viktig tilbud for Harstad og turister, og prosjektgruppen «OpplevelsesHarstad» vil gjerne bidra til at Harstad Camping øker sitt besøk i sommer, og inviterer i år som i fjor til samarbeid. Vi vil bidra til vekst og ikke konkurs.

Bak prosjektet «OpplevelsesHarstad» står Harstadregionens Næringsforening, Harstad Sentrum AS, Visit Harstad, Harstad Profileringspool og Harstad kommune. Sammen har vi også i år tatt initiativ til bynær bobilcamping av flere grunner og vil gjerne belyse og nyansere saken.


Jan-Erik er i planlegging med å gjenoppta suksessen fra i fjor: – Vi jobber med saken

Visit Harstad får ifølge daglig leder Jan-Erik Kristoffersen ukentlig forespørsler om det blir noe av bobilparkeringen ved UiT Harstad.


Under meget spesielle omstendigheter ble det i fjor etablert prosjektet «SommerHarstad», med ett hovedmål: Få flere turister til Harstad sommeren 2020! Med reiseliv, handel og kulturnæringen nede for telling på grunn av omfattende Covid-19-restriksjoner, ble prosjektet etablert og finansiert på rekordtid. Både Harstad kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune, banker og private selskaper bidro til gjennomføring av flere tiltak, aktiviteter og markedsføring av Harstad.

Ett av tiltakene var etablering av en bobilcamping i sentrum på UiTs parkeringsplass i havna, for å bidra til et innbydende sentrum, uten «villcamping» rundt om i bykjernen. Vi ønsket heller å invitere bobilcampere til byens mange tilbud og campingplasser. Sommer-Harstad promoterte i sin markedsføring både Harstad Camping, Bjarkøy Brygge, Grøtavær Brygges camping i tillegg til parkeringen i sentrum. Prosjektet bidro til salg, ansatte på jobb og aktivitet hos aktører og næringsliv i en vanskelig tid. Bobilcampen i sentrum var en av aktivitetene som definitivt kan karakteriseres som en suksess, sett fra både gjestenes og næringslivets side.


– Bobilparkering i sentrum kan bety kroken på døra for oss

Daglig leder ved Harstad Camping, Ivar Markussen, liker dårlig at det planlegges bobilparkering ved UiT Harstad.


Prosjektgruppen bak årets «OpplevelsesHarstad» er den samme som sto bak «SommerHarstad» i fjor, og målsettingene er de samme: Øke antall turister og gjester til Harstad!

Skal vi få til dette i Harstad må vi være vertskap på flere måter. Vi må fremstå som både gjestfrie og nytenkende. Turister drives mer enn noen gang av sine interesser ved valg av reisemåte, destinasjoner og opplevelser.

Denne sommeren vil også preges av globale Covid-19-restriksjoner, og vi må regne med at sommerferien i hovedsak må gjennomføres i Norge. Reiselivs- og kulturnæringene preges fortsatt av langvarig nedstenging og strenge restriksjoner, og har et sterkt behov for å få forretningene i gang igjen. Handelsnæringen er spent på hvordan sommeren blir.

Prosjektet «OpplevelsesHarstad» har en klar og tydelig målsetting om å bidra til at Harstad fremstår som et attraktivt reisemål for flest mulig. Vi vil gjøre det ved å markedsføre tilbud direkte mot spesifikke målgrupper. Både familier, par, vennegjenger og ulike interessefelt blir adressert med målrettet markedsføring av relevante tiltak, tilbud og aktiviteter i Harstad.

Harstad har et rikt opplevelsestilbud, fremoverlent handelsnæring og mange overnattingsbedrifter i ulike kategorier -fra flotte hoteller til campingplasser.

Prosjektgruppen ønsker alle det beste for sommeren, at besøket øker og omsetning kommer i gang igjen. Det gjelder også Harstad Camping, som tidlig ble kontaktet i fjor – både for gode råd og gi selskapet tilbud om å drive camping på UiT-tomta noen uker i fjor sommer. De avslo tilbudet, men ga prosjektgruppen råd om å ta betalt på samme nivå som andre campingplasser, for å unngå «gratisparkering» på natten i bykjernen.

Mange bykommuner har utviklet permanente helårlige bobilparkeringer i sentrum, og vi håper Harstad også kan få på plass et slikt tilbud i nær fremtid. I mellomtiden vil «OpplevelsesHarstad» bidra til at bobilcampere kan kose seg med byens tilbud i gangavstand fra bobilen denne sommeren også.

Det er mange måter å møte endringer i markedet på, også i campingsektoren. Vi har klokkertro på at Harstad bare kan vokse i reiselivssektoren ved å øke antall reisende til kommunen gjennom samarbeid. Ikke ved å se hverandre som konkurrenter som sloss om samme kakestykket. «OpplevelsesHarstad» ønsker å bidra til at kaken blir større.