Meninger:

Refs avvises, når mener ordføreren at nok er nok?

I HT 14 mai er tittelen «Opsal refser FrP» å lese på avisens side 3. Bakteppet er at ordføreren mener at enkelte politikere roper korsfest i tid og utid, og at det ropes ulv hver gang det skjer en glipp.

Eivind Stene, gruppeleder Harstad Fremskrittsparti.  Foto: Frank R. Roksoy

meninger

Harstad kommune er en stor organisasjon slår ordførere fast, og vi må forvente at det av og til begås feil. Oppskriften til ordføreren for forbedring er at «feilen blir rette og fulgt opp», og «vi følger opp på en god måte», hva enn som måtte ligge i dette. En ganske rund oppskrift for suksess og forbedring vil nok mange si.

Det som først kan slåes fast er at Fremskrittspartiet ikke tar innover seg noen refs fra Arbeiderpartiet og ordføreren som til neste kommunevalg har styrt Harstad sammenhengende i 12 år, og derav kan tillegges stor del av ansvaret for de prioriteringer som er gjort i denne perioden. Samlet sett begynner den lange rekken av tapte rettssaker, inngåtte forlik og de mange tabbene og feilene som er gjort, å tegne et bilde der tabber og feil aldri får noen konsekvenser for kommunens administrative og politiske ledelse.

Jeg vet ikke hva slags svar eller reaksjon ordføreren forventer fra en ansvarlig arbeidsgiver når historikken med forlik og erstatninger som utelukkende betales av skattebetaleren hoper seg opp? Skal jeg, etter dette, komme til møter bare for å konstatere at dette var leit og trist, banke saken igjennom uten å påpeke den åpenbare mangelen på forbedring, for så å gå hjem for å be om bedre vær?

For å ta en kort oppsummering som sannsynligvis ikke er komplett, M3, Sama Maskin, Gullhauggata, Bj. Erlingsønsgt 25, JKL Seefront, Coneco AS, samlet utlegg av skattekroner ca. 20 millioner.
Så kan man forberede seg på utfallet av XL bygg tomten, Fruhallaren, nye saker fra Bj. Erlingsønsgt, og Mercurveien. I tillegg kommer kommunens egen ressursbruk.

Her viser historikken at hva enn som er gjort av forbedringer og tiltak ikke har virket. Ordføreren påpekte det selv, Harstad kommune er en stor organisasjon til over 2 milliarder. Kompetansen for å unngå mye av det som er nevnt i avsnittet over, burde absolutt være til stede.

Fremskrittspartiet er enig med ordføreren om at feil kan skje, og at dette stort sett løses på laveste nivå. Men det er flere grader av feil og hva den økonomiske konsekvensen er. Noen av de summene det her er snakk om hadde slått knockout på enhver privat bedrift med henvisning til bobestyreren.

Politikerne kjenner bare kommunedirektøren, og må rette sin kritikk til ham. Fremskrittspartiet har så å si sluppet opp for ord å bruke for å påpeke hvor alvorlig dette er, og begynner å bli lei av at det stort sett blir med stormen i vannglasset. Når dette er mønsteret tegner seg, går dette over til å bli et mønster som til sjuende og sist er et politisk ansvar. Dette er i all hovedsak et ansvar som må tas av det styrende flertallet.

Da blir det heller ikke annet enn et slag i luften å fremme et mistillitsforslag, når flertallet allerede har avklart at det vil bli lagt dødt før blekket på papiret er tørket. Utsagn som «vi følger opp på en god måte» og at «feilen rettes opp», mener Fremskrittspartiet at rett og slett ikke holder lenger. Vi lurer også på når ordføreren finner ut at nok får være nok. Det tror vi også mange Harstadværinger lurer på.

Spørsmålet som stadig vender tilbake, er hva det er som vil blir gjort på en annen måte nå enn hva som har vært gjort tidligere. Til nå er ikke dette besvart med annet en vage formuleringer uten innhold. Det er tross alt fortsatt slik at pengene som renner ut er skattebetalerne i Harstad sine, og det er politikerne som er valgt av innbyggerne, som skal påse at det ikke skjer.