MENINGER:

– Dette er skuffende og overraskende fra Arbeiderpartiet

– Denne reformen kunne gitt sårbare mennesker en sjanse til å vende tilbake, eller snu i tide.

Julie Løtveit, Harstad Rødt  Foto: Frank R. Roksøy

meninger

De siste månedene og ukene har de fleste som følger litt med i samfunnsdebatten fått med seg at regjeringa har lansert forslag til en rusreform som har som intensjon å avkriminalisere bruk av narkotika og flytte reaksjonen på bruk over fra politiet til helsevesenet.

Rusreformen har blitt heia fram fra ytre venstre til liberalistiske og konservative høyre, med unntak av Senterpartiet med Trygve Slagsvold Vedum i spissen, som i debatter har vist lite kunnskap og mange fordommer og feilantakelser, og FrP som lenge var for, men snudde på landsmøtet sitt etter en helomvending på rusfeltet, ledet an av Sylvi Listhaug. At vedtaket resulterte i at FrPs mangeårige ruspolitiske talsperson, Kari Kjønaas Kjos, trakk seg i protest samt kraftige protester fra FpU burde sende sterke signaler i retning av at dette var et dårlig valg.

Vitenskapelig forankra argumenter og tverrpolitisk samstemthet har slått moralisme og fordommer i debatt etter debatt. Rødt har lenge hatt tydelig politikk på rusfeltet. “Rødt jobber for et samfunn der også mennesker med rusproblemer møtes med respekt. Vi ønsker en kunnskapsbasert og human ruspolitikk, der man ser på rusavhengighet som et sosial- og helseproblem, ikke et kriminalitetsproblem.

Derfor går vi inn for avkriminalisering av besittelse av brukerdoser av narkotika. (Rødts arbeidsprogram)

Det ble etter hvert klart at man ble avhengig av at Arbeiderpartiet støttet reformen for å få flertall i Stortinget. Arbeiderpartiets landsmøte blir avholdt i helga og i dag kom den nedslående nyheten. Etter Støres tale til landsmøtet og avstemningen som fulgte er det klart, reformen skrotes og Arbeiderpartiet går inn for en resolusjon som lyder som følger "foreslå endringer i lovverket som sikrer en avkriminalisering for bruk og besittelse av mindre brukerdoser for tunge rusavhengige».

Denne gruppen skal «møtes med god helsehjelp og oppfølging istedenfor straffereaksjoner». Jeg er veldig interessert i å få redegjort fra Arbeiderpartiet hvordan man tenker at man skal skille de som er ille nok utpå til å bli behandla med verdighet og omsorg, fra de som ikke er det. Stigmaet som følger å ha blitt tatt av politiet starter i tenårene og følger resten av livet. Man er utestengt fra en rekke utdanninger og jobber og kan miste retten til å ha førerkort.

Straffereaksjonene og sanksjonene fra samfunnet gjør veien tilbake mye tøffere enn om man var inne med tidlig innsats i form av helsehjelp og rådgivning i stedet for straff og skam. Denne reformen kunne gitt sårbare mennesker en sjanse til å vende tilbake, eller snu i tide. For mange er det allerede for seint. Jeg er lei meg. Dette er skuffende og overraskende fra Arbeiderpartiet. For de som har stått i frontlinja i denne kampen vet, at dette er en kamp på liv og død.