Meninger:

Ubåtkontrakten er en fjær i hatten for norsk forsvarsindustri

Når det regner på presten, så drypper det på klokkeren!
meninger

Norge skal kjøpe fire nye ubåter til 45 milliarder kroner. Dette vil gi betydelige ringvirkninger for norsk forsvarsindustri. Ubåtanskaffelsen er et fellesprosjekt mellom den norske marinen og den tyske. Det er nybrottsarbeid som knytter oss tettere sammen, med felles løsninger for vedlikehold, trening og utdanning.

Ubåtkontrakten er en fjær i hatten for norsk forsvarsindustri. Norsk forsvarsindustri er verdensledende innenfor missilteknologi og kontrollsystemer under vann. En type teknologi som de nye ubåtene vil være proppfull av.

I 1909 ble kommando heist på Kobben (A-1), den første norske ubåten- også den bygget i Tyskland. Den gang var den en viss skepsis i militære kretser til denne nyvinningen. I dag er det ingen uenighet om at ubåter er en svært viktig del av vårt forsvar og det kontinuerlige arbeidet med å sikre NATO nordlige flanke. Norge er NATO i nord. Det er imponerende at lille Norge kontinuerlig har opprettholdt et ubåt-våpen i over 100 år, uavhengig av omskiftelige sikkerhetspolitiske vinder. Ubåter, så vel som annet forsvarsmateriell er ikke isenkram i løs vekt som kan kjøpes når de sikkerhetspolitiske tordenskyer truer i horisonten. Da er det for seint. Det tar normalt om lag 10 år fra beslutning om anskaffelse av fartøyer og fly, til de seiler og flyr.

Norsk forsvarsindustri er verdensledende på flere felt. Industrisamarbeidsavtaler i forbindelse med anskaffelser av nye våpensystemer har åpnet for flere eksportsuksesser for vår forsvarsindustri. Norsk teknologi inngår ikke bare i de 52 nye kampflyene som Norge kjøper fra USA, men i hundrevis av fly som også andre land kjøper. Den norske forsvarsmarkedet er for lite til utvikle en konkurransedyktig norsk forsvarsindustri. Industrisamarbeidsavtaler medvirker også til at utenlandske leverandører deler teknologi og etablerer langsiktig samarbeid og strategiske allianser med norsk industri.

Med ubåtanskaffelsen, inngår Norge også et viktig industrisamarbeid med Tyskland. Det tas sikte på å videreutvikle det norske hypermoderne missilet NSM som en del av de nye ubåtenes våpenutrustning. Dette går rett inn kjernen av regjeringens nylig fremlagte melding om norsk forsvarsindustri. Uten industrisamarbeidsavtaler vil store deler av eksportmarkedet bli utilgjengelig for norsk forsvarsindustri. Ubåtanskaffelsen sikrer dermed norske arbeidsplasser i norsk forsvarsindustri i mange år fremover.