Meninger:

- Helt normalt med asbestplater i gamle bygg

Jeg viser til artikkelen i Harstad Tidendes papirutgave 25. mars om funn av asbest i et bolighus, og den påfølgende rettssaken mellom kjøper og selger av eiendommen.

  Foto: Illustrasjon - Colourbox

meninger

Det står ikke spesifikt i artikkelen om byggeåret. Men i denne forbindelse kan det være på sin plass å minne om at det før 1980 var lovlig å benytte brannhemmende asbestholdige produkter i bygg. Det bør derfor ikke være noen stor overraskelse for noen om det finnes asbestmaterialer i slike bygg.

Jeg kan nevne en sak i så måte. I 1974/75 var jeg med på bygging av et folkehøgskolekompleks i en nabokommune til Harstad. Totalt var det snakk om tre bygg, som skulle benyttes til undervisning og internat. Samtlige vegger ble innvendig kledd med brannhemmende asbestplater, kalt Asbestolux. Glatte, gråhvite, pene plater, men altså asbestholdige. Byggene står der og platene er fortsatt i veggene.

3–4 år senere, i 1978–1979 kom asbesthysteriet for fullt i media, og asbestoluxplater ble stille og rolig fjernet fra byggevaremarkedet. Derfor – kjøpes det et eldre bygg – kan det godt være asbestholdige materialer i bygget. Det var faktisk et helt vanlig materiale til innpå 80-tallet. Det bør ikke være noen stor overraskelse for en kjøper av et eldre bygg, om det dukker opp i bygningskroppen under renovering.