Har barne- og ungdomsidretten i Harstad større smitterisiko enn i resten av landet?

Harstad kommune og Jonas Holte og hans team skal ha mye skryt for hvordan man har løst og kommunisert sine råd og anbefalinger i en vanskelig tid. Fra en lekmanns synspunkt synes man i stor grad og ha tatt grep tidlig. Dette synes å ha medført at situasjonen i Harstad kommune ikke har kommet ut av kontroll.

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix 

meninger

Det er likevel på særlig et område Harstad kommune synes å ha valgt en langt strengere holdning enn de fleste av landets øvrige kommuner. Det gjelder barne- og ungdomsidretten.

Harstad kommune var sent ute med å tillate barne- og ungdomsidretten å starte opp igjen etter nedstengingen av Norge. Oslo og store deler av landet var i gang flere uker før man tillot oppstart i Harstad. Det gikk enda lengre før de yngste fikk lov å starte opp igjen. Vi hadde også da langt mindre smitte enn i Oslo-regionen.


Felin (12) spør ordføreren: - Hvorfor får vi ikke svømme?

Felin Gürgens Gjærum har en bønn til ordføreren før onsdagens formannskapsmøte.


Etter at voksne fant det både formålstjenlig og fornuftig å dra på musikkbingo i romjula, valgte Harstad kommune av en eller annen grunn å stenge ned barne- og ungdomsidretten. Var det mange barn og ungdom til stede på Verftet i romjula? Det ble til og med åpnet opp for ny skjenking på byens utesteder før barne- og ungdomsidretten ble åpnet igjen.

Etter smitteutbruddet på Family Sports Club valgte man på nytt å stenge ned barne- og ungdomsidretten. (Jeg skriver stenge ned selv om dette blir gitt som anbefalinger. Ingen klubber i byen tør å overse slike anbefalinger.) Jeg kan vanskelig tenke meg at det var mange barn til stede på Family Sports Club. Det er forstemmende at man i behandlingen av de lokale smittereglene diskuterte om skjenking på restauranter fortsatt likevel skulle tillates. Stengingen av barne- og ungdomsidretten ble derimot banket igjennom uten motforestillinger fra byens politikere. Her var det lett å se hvilke grupper som politikerne i Harstad vurderte som viktig å prioritere. Dersom barne- og ungdomsidretten stenges videre fram til over påske, har barne- og ungdomsidretten i realiteten vært stengt 11 av årets 17 første uker. Det er mer enn i Oslo-regionen.


Kommuneoverlege Jonas Holte om smittesituasjonen i Harstad:

- Vi kan ikke slå ned utbruddet i Harstad uten å få kontroll på denne aldersgruppa

Samtlige ungdomsskoler i Harstad har nå personer som er i en eller annen form for koronakarantene.


Folkehelseinstituttet har stadig anbefalt at barn og ungdom bør skjermes. Det virker ikke som om Harstad kommune har lagt særlig vekt på denne anbefalingen knyttet til barne- og ungdomsidretten. Det har vært spesielt å se at kommuner i hele landet med langt større smittetrykk har prioritert – og fortsatt prioriterer – å holde barne- og ungdomsidretten i gang. Denne uken ble storfylket Viken nedstengt med de sterkeste regionale tiltak som kan gis, men selv her har barne- og ungdomsidretten per dags dato bedre kår enn den har i Harstad kommune.

Det er mange spørsmål som kan stilles:

  • Hvor stor andel av de smittede i Harstad er/har vært i skolepliktig alder?
  • Har det vært smitte innenfor barne- og ungdomsidretten i Harstad kommune?
  • Hvis svaret er nei eller nesten ikke. Hvorfor er da barne- og ungdomsidretten da nærmest det første Harstad kommune stenger ned? Hvorfor velger Harstad kommune å nærmest se bort fra de nasjonale anbefalingene om å skjerme barn og ungdom? Hørte jeg ungdomssatsing?

Derfor er tiltakene for barn og unge strengere i Harstad enn i Tromsø

Mens vinterseriene i fotball ruller for ungdom i Tromsø, får ikke jevnaldrende i Harstad trene. Kommuneoverlege Jonas Holtes forsvarer strategien.

(Krever innlogging)

Nå kan man mene at barne- og ungdomsidretten ikke er så viktig i den store sammenhengen. Til det er det å si at svært mange barn – både sårbare og sterke barn – har idretten som sitt fristed. Det er tydelig for en del av oss som er innenfor systemet å se at mange barn og ungdom allerede har forsvunnet ut av idrettens rekker. For hver eneste nedstengning blir flere borte. Dette kan utvilsomt bli et problem i et folkehelseperspektiv. Det er også flere av de frivillige som har mistet mye av gnisten knyttet til å drive med dette på fritiden. Det frivillige arbeidet man brukte ettermiddagene sine til var visst ikke så viktig for samfunnet likevel.

I tillegg kan man vel forutse nye smitteutbrudd i kommunen etter påskeferien slik som det skjedde etter både jule- og vinterferien. Vi kan vel tenke oss til hva som vil bli stengt ned igjen da.