«Dagens bygningsregler ivaretar lys, ventilasjon og isolering, men ikke smittevern»

I løpet av de siste 100 år har vi hatt flere virusangrep på vår befolkning, eksempelvis spanskesyke, polio, aids, fugleinfluensa, svineinfluensa og dagens covid 19.

Fra byggingen av Harstad skole som er en av de store offentlige bygningsinvesteringene i Harstad de siste årene.   Foto: Odd Leif Andreassen

meninger

De virussykdommene som har blitt pandemier, har ført til ekstremt mange døde. Med mutasjon og nye virusangrep, må vi forberede oss på nye alvorlige virusangrep og vi må forbedre våre smittevernregler. Vaksine vil på grunn av mutasjon, alltid være på etterskudd.


Dette skal fagskolen i Harstad hete

I fylkestingets samling i juni 2020 ble det vedtatt å slå sammen Fagskolen i Kirkenes, Fagskolen i Harstad og Nordkapp maritime fagskole til en felles fagskole for Troms og Finnmark. Nå er navnet klart.


I dagens plan og bygningslov er det ikke tatt hensyn til smittevern. I fremtiden er vi nødt til å ta langt større hensyn til smittevern ved bygging av nye bygg som idrettsanlegg, skoler og andre store bygg der mange personer skal samles. Spesielt vil det bli behov for muligheter til å holde avstand i ganger, trapper, heiser og fellesrom for å hindre rask nedstenging ved mindre smitteutbrudd.

Dagens bygningsregler ivaretar lys, ventilasjon og isolering, men ikke smittevern. Vi risikerer at slike retningslinjer vil komme for de bygg vi allerede har planlagt. Fylkeskommunen bør derfor være i forkant med slike tiltak.

Vi kan og få et mer aggressivt virus ovenfor ungdom enn dagens covid 19. Da vi har ansvar for å samle ungdom i de videregående skolene, bør vi spesielt se gjennom våre planer for dem. Fremtidige smittevern vil kunne utføres mye bedre ved gode arealer og det blir mindre behov for å gå i rødt nivå og hjemmeundervisning. Å sørge for god undervisning i trygge omgivelser, er en overordna oppgave som vi må ha med oss selv om det vil koste mer.


Ny forskrift skal tydeliggjøre skolegrensene – og gråsonene

– Forskriften vil gjøre det lettere å få pedagogisk gode størrelser på klassene, sier Vidar Larsen, skolesjef i Harstad.


Rødt ønsker derfor at fylkeskommunen gjennomgår sin strategi for de videregående skolene. Vi må tenke på mindre og flere enheter. Vi må stoppe skolesentralisering, faktisk heller vurdere reversering av sammenslåinger.

De byggene vi setter opp, bør ha store arealer til disposisjon. Vi bør ikke bygge i høyden med de problemer som da oppstår i trapper og heiser mellom etasjene.

Vi bør og vurdere å opprette mer fysiske skiller mellom linjer når utbrudd skal bekjempes. Kanskje bør en forlate åpne kontorlandskap. Alt dette krever større arealer. Det er særlig for planlagte nybygg vi kan risikere å få en ubehagelig overraskelse med nye pålegg.

Fylkespolitikerne må ta hensyn til smittevern i fremtidige bygg. Det må legges til rette for smittevern i eksisterende bygg og i bygg som renoveres. Å ikke ta hensyn til større behov for avstand og areal, vil medføre større smittespredning eller hyppigere nedstengninger i fremtida.